Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi. (Kuva: Jetro Stavén)

Kauppa latauslaista: Uhkana täysin ylimitoitettu sääntely

Kaupan liitto teilaa hallituksen lakiesityksen sähköautojen latauspisteistä.

Lakiesityksessä säädettäisiin EU-direktiiviä huomattavasti tiukemmasta sähköautojen latauspisteiden rakentamisvelvoitteesta olemassa oleville ei-asuinkiinteistöille, joissa on yli 20 parkkipaikkaa.

Kymmenen prosentin rakentamisvaade tarkoittaisi käytännössä sitä, että jokaista sataa parkkipaikkaa kohden pitäisi olla kymmenen latauspistepaikkaa, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi sanoo.

– Suomessa on tällä hetkellä alle 4 000 täyssähköautoa, ja pelkästään kaupan alan yrityksiä on lähes 40 000. Jokainen pystyykin arvioimaan, minkälaisen mittaluokan virheestä asiassa on kyse, hän jatkaa.

Kiviniemen mukaan konaisuudessaan lakiehdotuksessa kustannukset on arvioitu selkeästi alakanttiin. Esimerkiksi latauspisteen rakentamiskustannuksiksi haarukoidaan 1 100–2 300 euroa, kun toteutuneet kustannukset ovat latauspistettä kohden käytännössä yli 5 000 euroa.

– Lisäksi nykyisten kiinteistöjen sähköliittymät ja pääkeskukset ovat usein merkittävin lataustehoa ja -kapasiteettia rajoittava tekijä. Useamman sähköauton latauspaikan asennusta suoritettaessa seurauksena voi olla myös sähkökeskusten uusimistarve ja kiinteistön liittymätehon nostaminen, hän huomauttaa.

Velvoite koskisi vain kauppaa, vaan myös esimerkiksi työpaikkoja, sairaaloita, urheiluhalleja ja kouluja.

– Tarpeettomien yli-investointien määrä myös kunnille ja muille toimijoille olisi täysin kohtuuton, Kiviniemi toteaa.

Kiviniemen mukaan asiointipisteet eivät ole tutkimusten mukaan edes tärkeimpiä tosiasiallisia autojen latauspaikkoja: Norjassa tehdyn selvityksen mukaan sähköautot ladataan pääsääntöisesti kotona tai työpaikoilla.

– Vahva investointivelvoite nyt ainoastaan kasvukeskuksiin keskittyviin sähköautoihin on pois muiden päästöttömien liikennemuotojen edellyttämistä investoinneista.

Kiviniemen mielestä sähköautojen latauspisteiden ylimitoitettuun rakentamisvelvoitteeseen kohdennetut rahat ovat pois merkittävämmistä ilmastoinvestoinneista.

– Lausunnolle lähtenyttä lakiesitystä onkin välttämätöntä korjata. Kyseessä olisi satojen miljoonien arvoinen investointi, josta suuri osa olisi suoraa hukkainvestointia. Kuulostaa samanlaiselta täysin ylimitoitetulta sääntelyltä kuin miten vuosia sitten alkuperäisen jätevesiasetuksen suhteen toimittiin, hän sanoo.

LUE MYÖS: Emma Kari: Liikenne sähköistettävä

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt