Katainen: Suomi ei lähde rikkomaan EU:n talouskuria

Pääministeri Jyrki Katainen ei osaa arvioida ensi kevään sopeutustarvetta, mutta hänen mukaansa Suomi aikoo pitää kiinni EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen säännöistä.

Suomen julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylittää ensi vuonna EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen 60 prosentin ylärajan. Talouskomissaari Olli Rehn on väläytellyt Suomelle sakkoa, jos velkaa ei laiteta kuriin.

Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman puolestaan on sitä mieltä, ettei Suomen ole syytä ryhtyä leikkaamaan velkaa äkkijyrkästi, vaikka ”Olli Rehn tulee tästä mekkaloimaan”.

Pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) mukaan Suomi ei lähde rikkomaan EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä.

– Ne säännöt on tehty kunkin jäsenmaan oman talouden turvaksi. Ei sen takia, että EU olisi tyytyväinen. Olemme itse olleet vaikuttamassa niihin sääntöihin ja halunneet tiukkaa taloudenpitoa. Nyt EU soveltaa niitä sääntöjä kaikkia, myös Suomea, kohtaan, Katainen sanoo.

Veropohja laajemmaksi

Hallitus on varautunut päättämään ensi maaliskuussa kehysriihessä tarvittavista lisäsopeutustoimista ja uusista rakenteellisista toimista valtiontalouden alijäämän pienentämiseksi ja valtion velkasuhteen kasvun taittamiseksi.

Katainen ei osaa vielä arvioida, kuinka suuria sopeutustoimia, eli leikkauksia ja veronkorotuksia, keväällä joudutaan tekemään. Sopeutustarpeeseen vaikuttaa valmistelussa olevien rakenteellisten toimien eteneminen ja niistä saatava hyöty. Kataisen mielestä sopeutustoimiakin kannattaa katsoa rakenteellisten silmälasien läpi.

– Aina parempi on se, että menojen karsinta perustuu sellaisiin toimiin, jotka muuttavat jonkin toiminnan rakennetta, kuin että vain kaavamaisesti juustohöylätään. Samoin verotuksen puolella on talouskasvuun hyvin eri tavoin vaikuttavia veroja ja niistä pitää osata valita kasvun kannalta vähiten haitalliset.

50–50-sääntö pitää

Katainen ehdottaa, että samalla katsotaan, voitaisiinko verotuksen rakennetta muuttaa niin, että veropohja laajenisi.

– Eli on useampia lähteitä, joita verotetaan, mutta sitten pystytään pitämään prosentit järkevällä tasolla.

Veropohjan laajentaminen voi tarkoittaa uusia verotettavia kohteita tai nykyisten verotukien poistoa.

Vaikka valtion verotuotot ovat laskeneet, Katainen ei ole valmis luopumaan hallitusohjelmaan kirjatusta 50–50-säännöstä, jonka mukaan puolet sopeutustoimista toteutetaan leikkauksina ja puolet veronkorotuksina.

– Kyllä minusta siitä kannattaa pitää kiinni. Se on hallituksen keskenään sopima päätös.

Kataisen mukaan kansainvälisen talouden alavireen vuoksi verotuotot eivät ole sitä, mitä toivottaisiin.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt