Tänä vuonna etuuksia on YTK:sta maksettu yhteensä jo yli 710 miljoonaa euroa, kun koko vuoden 2019 aikana YTK maksoi päivärahoja yhteensä 506 miljoonaa euroa.

Työttömyys ja etuusmenot korkealla myös ensi vuonna

Työttömyysluvut kertovat karua kieltä koronan vaikutuksista työllisyyteen ja talouteen.

Yleinen työttömyyskassa YTK:n lokakuun tilastojen mukaan työttömiksi ja lomautetuiksi jääneiden määrä jäsenistössä on kasvanut syyskuuhun nähden. Vaikka työttömyys on kesästä vähentynyt, on tilanne silti edelleen poikkeuksellisen huono aiempiin vuosiin verraten.

YTK:n jäsenten työttömyysaste on syksyn mittaan hieman laskenut, mutta tavanomaisesta tasosta ollaan vielä kaukana. Lokakuussa jäsenistä työttömiä oli 9,3 prosenttia, kun vielä heinäkuussa työttömyysaste oli historialliset 14,5 prosenttia.

Viime vuonna vastaavaan aikaan lokakuussa työttöminä oli 6,8 prosenttia jäsenistöstä.

– Ennakoimme, että maksamme tänä vuonna etuuksia ennätysmäiset 839 miljoonaa euroa. Työttömyys ja etuusmenot pysyvät arvioiden mukaan korkealla myös ensi vuonna, kertoo YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

Työttömyys on korkealla erityisesti Etelä-Karjalassa (13,8 %) ja Lapissa (13,4 %). Koko maassa YTK:n jäsenistä naisia on työttöminä keskimäärin 11 prosenttia ja miehistä yhdeksän prosenttia.

Tilanne huonontunut uusien työttömyyksien osalta

Lokakuussa YTK:lle saapui yhteensä 58 393 päivärahahakemusta, kun viime vuonna vastaavaan aikaan hakemuksia tuli 37717. Määrät ovat siis edelleen 1,5-kertaiset.

Ensihakemusten määrä kasvoi syyskuusta lokakuuhun noin 8,5 prosenttia, eli uusia työttömyyksiä on lokakuussa alkanut hieman enemmän.

Hakemusmäärien perusteella lomautuksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. YTK:lle lokakuussa saapuneiden jatkohakemusten määrä (53 517) on pysynyt syyskuun tasolla, vähentyen vain noin kaksi prosenttia.

YTK maksoi lokakuussa jäsenilleen työttömyysetuuksia yhteensä yli 64,5 miljoonaa euroa. Etuusmenot ovat laskeneet kesästä, jolloin heinäkuussa maksettiin ennätykselliset 103 miljoonaa euroa. Maksettujen etuuksien määrän arvioidaan nousevan koko vuoden aikana 66 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Tänä vuonna etuuksia on YTK:sta maksettu yhteensä jo yli 710 miljoonaa euroa, kun koko vuoden 2019 aikana YTK maksoi päivärahoja yhteensä 506 miljoonaa euroa.

YTK:lla on jäseniä noin 490 000. Määrä vastaa yli 20 prosenttia suomalaisista palkansaajista.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt