Sähköinen verkkopalvelu on helpottanut kirkosta eroamista. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Karu ennuste: Kirkon jäseniä pian enää alle puolet

Kirkossa on 2000-luvulla kärsitty rajusta jäsenkadosta.

Vuonna 2032 enää alle puolet suomalaisista kuuluu kirkkoon, eroakirkosta.fi-palvelun tiedottaja Jori Mäntysalo arvioi.

Palvelun mukaan ensi vuoden alussa kirkkoon kuuluvien osuus tulee olemaan alle 69 prosenttia. Vuoden 2019 alussa kirkkoon kuului 69,7 prosrenttia suomalaisista, kun vielä 1980-luvulla yli 90 prosenttia suomalaisista oli luterilaisen kirkon jäsen.

Jäsenmäärä on ollut jyrkän laskeva. Pudotus vuoden 2000 alusta on 16 prosenttiyksikköä, kun vielä vuosien 1980 ja 2000 välillä osuus väheni 5 prosenttiyksikköä.

Syinä kirkkoon kuuluvien osuuden laskuun ovat kirkosta eronneiden määrän kasvu sekä syntyneiden lasten kirkon jäseniksi kastamisen väheneminen. Kirkkoon kuuluvia kuolee nykyään vuosittain noin 15 000 enemmän kuin vauvoja kastetaan kirkon jäseniksi.

Vielä vuonna 2013 luvut olivat suunnilleen tasoissa, ja vuosituhannen alussa kastettuja oli 7 000 enemmän kuin kuolleita.

Kaikkiaan 2000-luvulla kirkosta eronneita on 868 000. Heistä sähköistä eroakirkosta.fi-palvelua on käyttänyt 725 000. Liittyneitä tällä vuosituhannella on kaikkiaan noin 260 000.

Vuonna 2019 kirkosta eroajia on noin 55 000, liittyjiä noin 16 000.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt