Karamellipussit pitäisi täysistuntosalissa pitää mieluummin piilossa. Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Karkkipussi istuntosaliin? Näin eduskunnassa pitää toimia

Kansanedustajille annettiin uusittu ohjeistus täysistuntokäytännöistä.

Eduskunnan puhemiesneuvosto antoi tiistaina kansanedustajille uudistetut ohjeet toiminnasta täysistunnoissa. Ohjeiden mukaan ”täysistuntosali on eduskunnan päätöksenteon ja poliittisen keskustelun tärkeä areena. Jokainen kansanedustaja kantaa osaltaan vastuun siitä, minkälainen kuva eduskunnasta ja eduskuntatyöstä kansalaisille muodostuu”.

Ohjeissa käydään läpi täysistunnon debattien, suullisten kyselytuntien, puheaikojen noudattamisen, asioiden aikatauluttamisen ja muun salityöskentelyn tapoja ja niissä huomioon otettavia seikkoja.

Monia kansanedustajia risovat tilanteet, joissa he jäävät ilman puheenvuoroa. Ohjeen mukaan debattipuheenvuoroja myönnettäessä puhemies ottaa huomioon seuraavia näkökohtia:

* Ryhmäjohtajilla on yleisvelvoite tuoda eduskuntaryhmän kanta kulloinkin käsittelyssä olevaan asiaan, sama koskee puolueiden puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia
* Valiokuntavastaavilla ja ao. valiokunnan jäsenillä on kussakin käsiteltävässä aiheessa erityistä annettavaa käynnissä olevaan keskusteluun
* Edustajan aikaisempi toiminta ja pitkäaikainen paneutuminen käsittelyssä olevaan asiaan
* Edustajien mahdollisuus tuoda uusia näkökulmia aiheeseen
* Edustajan aiemmat debattipuheenvuorot
* Tasapuolisuus ryhmien välillä huomioiden myös eduskuntaryhmien koko
* Ministereille mahdollisuus vastata heille esitettyyn kysymykseen

Mikäli täysistunnon debatissa mainitaan toisen edustajan nimi, esitetään suora kysymys tai väite, voi puhemies ohjeen mukaan myöntää kyseiselle edustajalle vastauspuheenvuoron.

Seisomaan nouseminen kesken keskustelun tarkoittaa, että edustajalla on sanottavaa juuri parhaillaan puhuvan edustajan puheenvuoroon. Ohjeissa sen sijaan muistutetaan, että ”seisomaan nousemisen ei ole tarkoitus olla muistutus siitä, että on aiemmin pyytänyt puheenvuoron”.

– Oma eduskuntaryhmä on ensisijainen paikka keskustelulle, joka koskee tyytymättömyyttä puhemiehen vastauspuheenvuorojen jakamistapaan, puhemiesneuvosto toteaa.

Monia kansalaisia kiinnostava kohta ohjeissa on ”tietoteknisten laitteiden käyttö täysistuntosalissa”.

– Edustajat voivat käyttää täysistuntosalissa tietokoneita, taulutietokoneita ja puhelimia, koska asiakirjoja ei jaeta saliin paperisina. Tietokone, taulutietokone ja puhelin soveltuvat täysistuntopuheenvuorojen apuvälineeksi sekä muistiinpano- ja tiedonhakuvälineeksi. Puhujakorokkeella tietokoneen käyttö ei ole suotavaa ja puhelinta ei tule käyttää salissa puheluiden hoitamiseen, ohjeessa todetaan.

– Laitteiden tulee olla kytkettynä äänettömälle ja käytön tulee olla muutoinkin huomaamatonta. Laitteiden käyttöä tulee välttää äänestysten, suullisten kyselytuntien ja juhlaistuntojen aikana. Kuvaaminen/videointi täysistuntosalin permannolla on istunnon aikana kiellettyä. Muutoin kuin istunnon aikana kuvaaminen on sallittua vain kuvattavan/kuvattavien suostumuksella.

Ohjeissa todetaan, että ”täysistuntosaliin ei ole soveliasta tuoda ruokia tai juomia. Makeispussit tms. tulee sijoittaa (edustajien pöytien) laatikoihin”. Kahvin juontikaan ei siis käy.

– Edustajan vakaaseen ja arvokkaaseen esiintymiseen on vakiintuneen käytännön mukaisesti katsottu kuuluvan asiallinen ja siisti pukeutuminen. Puhemiehet ohjaavat tarvittaessa pukeutumisetiketin tulkinnassa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt