Karanteeni ja eristäminen ovat menneet koronakriisissä usein sekaisin. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Karanteenista ja eristyksestä epäselvyyttä – isoja seurauksia

Kansanedustajan mukaan kyse on niin lääkärin, potilaan kuin kansalaistenkin oikeuksista ja asemasta.

Lääkärikansanedustaja Mia Laiho (kok.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen tartuntatautilain soveltamisesta eristämis- ja karanteenipäätösten osalta. Edustajan mukaan tällä hetkellä on vaarana, että potilaille tehdään vahingossa eristämispäätöksiä, jotka eivät perustu lakiin.

Tartuntatautilaki mahdollistaa ihmisten määräämisen karanteeniin ja eristykseen, koska uusi koronavirus on luokiteltu yleisvaaralliseksi taudiksi. Eristämis- ja karanteenipäätökset vaikuttavat taudin kulun lisäksi myös Kela-tukiin ja oikeusturvaan.

Mia Laihon mukaan ”lain soveltamisessa käytäntöön on ilmennyt ongelmia, koska se jättää tulkinnanvaraa ja lain käsitteiden käyttö on sekavaa”.

Laissa karanteenilla tarkoitetaan taudinaiheuttajalle altistuneeksi epäillyn erottamista muista esimerkiksi kotiinsa. Eristämisellä tarkoitetaan sairastuneeksi epäillyn hoitamista muista erillään niin, että tartunnan leviäminen estyy.

Kansanedustajan mukaan ainakin kotiin eristämisen osalta lainmukaisuus vaatii selvennystä. Lain pykälissä ei mainita sairastuneen tai altistuneen eristämisestä kotiin. Kotona sairastavan tai altistuneen liikkumista ei voitaisi rajoittaa.

– Kuitenkin 63 pykälän mukainen eristys voitaisiin lakia laveasti tulkiten toteuttaa myös kotona, jos kotihoidon tai kotisairaalan asiakkuuden voidaan katsoa vastaavan terveydenhuollon toimintayksikköä. Tämä on kuitenkin erittäin laveaa nykyisen lain tulkintaa. Saamieni tietojen mukaan kentällä tulkitaan eri tavoin tällä hetkellä lakia, jopa saman sairaanhoitopiirin sisällä, Mia Laihon eduskuntakyselyssä todetaan.

– Perustuslain mukaan viranomaisten on noudatettava tarkoin lakia, koska päätös vaikuttaa myös potilaiden Kelasta saamaan tartuntatautipäivärahaan. Kela voi periaatteessa evätä tartuntatautipäivärahan maksamisen, jos sitä haetaan päätöksellä, joka ei täytä lain kirjainta.

Koronaeristys ja karanteeniohjeistus on Mia Laihon mukaan ”vähintäänkin sekava”.

– Vaarana on, että potilaille tehdään vahingossa eristämispäätöksiä, jotka saattavat olla lakiin perustumattomia. Tässä on kyse sekä lääkärin, potilaan että kansalaisten oikeuksista ja asemasta.

– Myös tulevaisuudessa,  jos tautitapaukset lisääntyvät ja jäljittämistä saadaan tehostettua, karanteeni voi tulla kenen tahansa osaksi vain siksi, että on oleskellut väärään aikaan väärässä paikassa. Tämä muotoseikka on saatava kuntoon ennen kuin mahdollinen epidemian toinen aalto ja karanteenimääräykset taas lisääntyvät.

Mia Laiho kysyy ministeriltä tartuntatautilain selkiyttämisestä eristämis- ja karanteenipäätösten kohdalla. Hän kysyy, miten ministeriö on ohjeistanut infektiolääkäreitä tekemään eristämis- ja karanteenipäätökset ja mikä on hallituksen tai ministeriön tulkinta nykylain soveltamisesta.

Kansanedustaja kysyy myös, kuinka hallitus aikoo varmistaa potilaiden ja lääkäreiden oikeusturvan hankalasti tulkittavan lain edessä ja kuinka hallitus varmistaa eristämis- ja karanteenipäätösten tekemisen oikein.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt