X
SULJE MAINOS
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi tänään mietinnön, jossa yhteistoimintalain soveltamisala laajenee koskemaan toimijoita, joilla on vähintään 20 henkilöä säännöllisesti töissä. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Kansanedustajien mukaan pk-yritysten byrokratiaa ei saa lisätä yt-lailla

Yhteistoimintavelvoitteiden ulottamista pienimpiin työnantajiin pidetään epätarkoituksenmukaisena.

Kokoomuksen kansanedustajat, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenet Arto Satonen, Atte Kaleva ja Ruut Sjöblom pitävät hallituksen yhteistoimintalakiehdotusta erityisesti pk-yritysten byrokratiaa lisäävänä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta päätti tänään kokouksessaan hyväksyä asiaa koskevan mietinnön (TyVM 18/2021 vp).

– Yhteistoimintalain uudistus on odotettu ja tarpeellinen. Yhteistoimintalain pääasiallinen tavoite on lisätä yhteistoimintaa työnantajien ja työntekijöiden välillä. Vuoropuhelun edistäminen on tärkeä tavoite, jota myös lainsäädännöllä on edistettävä, edustajat toteavat tiedotteessa.

Valiokunta hyväksyi tänään mietinnön, jossa yhteistoimintalain soveltamisala laajenee koskemaan toimijoita, joilla on vähintään 20 henkilöä säännöllisesti töissä. Kokoomuksen edustajat ehdottivat, että soveltamisala olisi 50 henkilöä.

– Lakisääteisten yhteistoimintavelvoitteiden ulottaminen pienimpiin työnantajiin on epätarkoituksenmukaista sen vuoksi, että työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta toteutuu erityisesti pienissä yrityksissä luontevasti ja yrityksen toimintaan sopivalla tavalla myös ilman lainsäädäntöä, edustajat sanovat.

Valiokunnan saaman asiantuntijaselvityksen perusteella heidän mukaansa on selvää, että hallituksen esityksessä ei ole esitetty soveltamisalan muutoksen osalta riittäviä perusteita. Esitys on myös ristiriidassa tältä osin EU:n yhteistoimintadirektiivin soveltamisalan kanssa.

– Olisi loogista, että EU:n lainsäädäntö ja Suomen laki olisivat linjassa keskenään myös soveltamisrajan osalta. Yhteistoimintadirektiivin mukainen 50 työntekijän raja kuvaa myös yleiseurooppalaista näkemystä siitä, minkä kokoisiin yrityksiin on järkevää soveltaa yleisiä yhteistoimintavelvoitteita, edustajat toteavat.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt