Susien määrä väitetään kerrottavan alakanttiin. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Kansanedustajat syyttävät: Susien määrästä ei kerrota totuutta

Luonnonvarakeskuksen toimintaa arvostellaan rankasti.

Sinisten kansanedustajat Reijo Hongisto ja Kari Kulmala ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen luonnonvarakeskuksen (Luke) toiminnan avoimuudesta. He toteavat keskuksen vuosikausia keränneen korvauksetta metsästäjiltä tietoja riistakannoista ja maasuurpedoista.

– Vastineeksi metsästäjät ovat odottaneet saavansa palautetta kerätystä ja analysoidusta tiedosta. Erityisen kiinnostuneita on oltu susien määrästä, sillä niin sanottuun Tassu-rekisteriin syötetyt jälkihavainnot eivät ole kaikkien mielestä näkyneet syötetyssä muodossa. On herännyt epäily, että tutkijat ovat ilmoittaneet susien määrän todellista määrää pienemmäksi.

– Kanta-arvioissaan Luke korostaa susilaumojen määrää ja kehitystä, mutta kansalaisten tekemistä kyselyistä huolimatta heille ei ole avoimesti kerrottu, millä periaatteella laumojen määrä ja kehitys lasketaan ja arvioidaan. Epäselväksi on myös jäänyt, kuka tekee kanta-arvion ja mihin lukuihin arvio perustuu. Kaikkein oleellisin on tieto siitä, kuka on vastuussa kanta-arviosta ja mihin saakka vastuu ulottuu.

Ilveslaskennoissa Luken ja sen edeltäjän RKTL:n havaittiin vähentäneen ilmoitetuista havainnoista 30 prosenttia. Edustajat kysyvät, toimitaanko myös suden osalta samalla tavalla.

– Saamamme tiedon mukaan eräässä jälkilaskennassa metsästäjä ja Luken kenttähenkilö liikkuivat samalla autolla keräten jälkihavainnot lumelta. Havainnot kirjattuaan he olivat vielä autosta lähtiessään yhtä mieltä alueella havaittujen susien määrästä, mutta myöhemmin Tassu-rekisteriin Luken merkitsemä susien määrä oli vähentynyt useilla yksilöillä. Mitä tämä kertoo Luken toimintatavoista ja luotettavuudesta?

Kirjallisessa kysymyksessä tiedustellaan ministeriltä ”pitääkö asiassa vastuullinen valtioneuvoston jäsen luonnonvarakeskuksen tiedotustoimintaa asiallisena ja avoimena, voiko luonnonvarakeskus kieltää kansanedustajan osallistumisen luonnonvarakeskuksen järjestämiin tilaisuuksiin ja mihin toimiin em. valtioneuvoston jäsen ryhtyy palauttaakseen pahasti säröilleen luottamuksen metsästäjien ja luonnonvarakeskuksen välille”.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt