Kolmen kansanedustajan mielestä median ei pidä valita puolia. Objektiivisuus on mahdoton tavoite, mutta sitä kohti pitää pyrkiä.

Ikuisiin kysymyksiin kuuluu, kenen asiaa media ajaa. Suomessa nykyinen ihanne on, että tiedotusvälineet pyrkivät kuvaamaan maailmaa totuudenmukaisesti. Tämä todetaan journalistin ohjeissa, joissa esitetään muitakin vaatimuksia riippumattomuudelle ja ammattietiikalle. Osa mediasta on sitoutunut poliittisiin liikkeisiin, minkä ne myös kertovat lukijoilleen.