Finnhemsin lääkärihelikopteri Espoossa. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Kansanedustajat ihmettelevät salailua lääkärikoptereista

Kokoomusedustajat kysyvät, onko lääkärihelikopterien hankinnasta tehty riskikartoitusta.

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho, Pauli Kiuru ja Paula Risikko ovat tehneet kaksi kirjallista kysymystä lääkärihelikoptereista. Ensimmäinen kirjallinen kysymys koskee hankinnan tilannetta ja suljetussa piirissä tehtyä valmistelua ja toinen kirjallinen kysymys helikoptereiden lääkintähenkilökunnan osaamisen ja saatavuuden turvaamista.

Lääkärihelikopteritoimintaa järjestää tällä hetkellä valtio-omisteiseksi muuttunut Finnhems Oy ja palvelut tuottaa kaksi yksityistä yritystä, SHT ja Babcock Air Ambulance.

Viime viikon perjantaina FinnHEMS tiedotti, että FinnHEMS ja ahvenanmaalainen Wiklöf Holding Ab ovat solmineet sopimuksen, jonka mukaisesti SHT:n koko osakekanta, liiketoiminta ja siihen liittyvät helikopterien leasing-sopimukset siirtyvät FinnHEMSin omistukseen. Kauppasummaa ei julkisteta.

Kaupan kerrotaan olevan ensiaskel FinnHEMSin omaan lentotoimintaan, jonka valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta on aiemmin linjannut tavoitteeksi taloudellisten ja toiminnallisten perusteiden pohjalta.

Tiedotteen mukaan valtioneuvosto on eduskunnan käsiteltävänä olevassa lisätalousarvioehdotuksessaan esittänyt, että valtion osakevarallisuutta, jonka siirtämisen FinnHEMSille eduskunta on aiemmin hyväksynyt, voidaan käyttää oman lentotoiminnan edellyttämään yritysjärjestelyyn.

Kokoomusedustajat ihmettelevät, onko lääkärihelikopterihankinnasta tehty oikeudellista, toiminnallista ja taloudellista riskikartoitusta ja jos on, niin miten sen tulokset ovat vaikuttaneet hankintaprosessiin.

Edustajien mukaan helikoptereiden tilanteesta ja hankinnoista on annettu julkisuuteen vain vähän tietoa, vaikka sitä on erikseen kysytty hallitukselta useammalla kirjallisella kysymyksellä.

– Julkisuuteen ei ole avattu toiminnan valtiollistamista puoltavia laskelmia ja sitä, miten kilpailuneutraliteetti toteutuu. Laihon tekemässä kirjallisessa kysymyksessä kysytäänkin suoraan, mihin päätös salata tietoja perustuu ja millä lakipykälällä se katsotaan oikeutetuksi menettelyksi, kansanedustajat toteavat.

Aikataulu on kiireinen, sillä uuden operaattorin pitäisi aloittaa toimintansa hankittavalla kalustolla jo tammikuussa 2022.

– Huolenaiheena on myös, miten turvata lääkintähenkilöstön saatavuus ja korkeatasoinen ammatillinen osaaminen, jos heidät eriytetään sairaanhoitopiireistä erilliseen yhtiöön. Osaavan ja riittävän henkilökunnan kannalta on tärkeää, että ensihoitajat ja lääkärit pysyvät osana muuta toimivaa ensihoitojärjestelmää. Se on tärkeää sekä henkilöstön osaamisen että sujuvien palveluketjujen ja kustannusten hallinnan kannalta, huomauttaa Mia Laiho.

Laiho viittaa sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiantoraporttiin lääkärihelikopteritoiminnasta, jossa ehdotetaan, että erityisvastuualueet voisivat koota yhteisen niin sanotun lääkäripoolin eli esimerkiksi osakeyhtiön, jonka tehtävänä olisi järjestää ja tuottaa valtakunnallisesti FinnHEMS Oy:n lääkärihelikoptereille ensihoitolääkäripäivystys.

Kokoomusedustajat muistuttavat, että uudistusten myötä myös Lapin alueen helikopteri on tärkeä säilyttää. Vaikka Lappi on harvaanasuttua seutua, ovat välimatkat pitkiä, maasto paikoin haasteellista ja väestömäärä sesonkiaikoina moninkertainen.

– Näin kalliissa ja mittavassa hankinnassa on tärkeää, että päätökset perustuvat riittäviin ja perusteellisiin riskiarvioihin ja kustannusanalyyseihin. Kun on kyse valtion rahoituksesta, valtion varojen käytön pitää olla mahdollisimman läpinäkyvää niin hankintaan, takauksiin, kustannuksiin ja toimintaan liittyen, kansanedustajat toteavat.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt