LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Kansanedustajat huolissaan kaupunkilehtien tulevaisuudesta

Lauantaijakelun kustannusten arvioidaan nousevan jopa 150 prosenttia, mikä pakottaisi osan kaupunkilehdistä luopumaan kokonaan lauantain julkaisupäivästä.

Hallitukselle on jätetty tällä viikolla kaksi kirjallista kysymystä, joissa esitetään huoli lauantaijakelun kustannusten noususta.

Kansanedustajat Jukka Kopra (kok.), Mikko Alatalo (kesk.) ja Sari Tanus (kd.) kehottavat hallitusta turvaamaan markkinaehtoisen jakeluliiketoiminnan myös jatkossa. Kustannusten on arvioitu nousevan 100–150 prosenttia, millä olisi heidän mukaansa vakavia seurauksia.

– Tämä johtaa väistämättä siihen, että osa lehdistä joutuu luopumaan lauantain julkaisupäivästä kokonaan. Joidenkin lehtien olemassaolo vaarantuu kokonaan ja media-alan työttömyys lisääntyy, edustajat toteavat tiedotteessaan.

Myös perussuomalaisten kansanedustajat Sami Savio, Jani Mäkelä sekä Jari Ronkainen näkevät kustannusten nousun uhkana alalle.

– Suomen Suoramainonta Oy on ilmoittanut joutuvansa lopettamaan lauantain mainosjakelun ensi vuoden helmikuussa. Sen mukaan päätöksen syynä on Postin määräävä markkina-asema mainosjakelumarkkinoilla, ja se on jättänyt Postin toiminnasta valituksen kilpailuviranomaisille.

Monen kotiin tilattavan sanomalehden levikki on ollut viime vuosina laskemaan päin. Kaupunkilehdet ovat kuitenkin onnistuneet kasvattamaan lukijamääräänsä.

– Sanomalehtien liiton kaupunkilehtijaosto on kuitenkin huomauttanut, että vaikka kaupunkilehtien jakelu on tarkoitus turvata myös jatkossa, voivat lehdet joutua koko lauantaijakelun maksajiksi. Tämä voi kaupunkilehtijaoston mukaan vaikeuttaa edelleen kansalaisten tiedonsaantia ja demokratian toimivuutta sekä kaventaa median moniäänisyyttä, edustajat toteavat.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt