Veronica Rehn-Kivi. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Kansanedustaja iloitsee nuoriin kohdistuvista investoinneista

RKP:n Veronica Rehn-Kivi toivoo investointien nostavan alhaista syntyvyyttä.

Eduskunta aloitti tiistaina keskustelun hallituksen vuoden 2020 talousarvioesityksestä.

Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (r.) painotti puheenvuorossaan ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– Lisämäärärahaa ehdotetaan lasten neuvolapalveluihin, rokotusohjelmaa laajennetaan, mielenterveydenhuolto taataan ajoissa ja subjektiivinen oikeus päivähoitoon palautetaan. Kaikki nämä toimenpiteet ovat tehokkaita keinoja edistää yhteiskunnallista hyvinvointia ennen kuin ongelmat kasaantuvat ja muuttuvat kalliiksi.

– Tämä maksaa alussa, mutta pitkällä tähtäimellä säästöt ovat moninkertaiset investointeihin verrattuna, Rehn-Kivi toteaa tiedotteessa.

Hallitusohjelman mukaan myös lapsilisän yksinhuoltajalisää korotetaan ja lasten ja perheiden asemaa parannetaan kehittämällä palveluita toimiviksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi valmistellaan kansallinen mielenterveysstrategia.

– Olen erittäin iloinen siitä, että valtion budjetissa investoidaan lapsiin ja nuoriin. Toivon mukaan tämä myös nostaa maamme hälyttävän alhaista syntyvyyttä.

– Kaikille lapsille pitää turvata tasavertainen ja hyvä alku elämään ja on meidän vastuumme varmistaa, että he ja heidän perheensä saavat tarvitsemansa tuen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt