Flunssalääkkeitä Tapiolan apteekissa Espoossa. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Kansanedustaja haluaa itsehoitolääkkeet kauppoihin

Kansanedustaja esittää itsehoitolääkkeiden myynnin laajentamista apteekkien ulkopuolelle.

Kansanedustaja Joonas Köntän (kesk.) mukaan uudistamisen tavoitteena on lääkkeiden hinnan alentaminen. Hän vaatii myös apteekkisääntelyn uudistamista.

– Lääkkeiden vähittäishintojen määrittäminen lääketaksan mukaan estää hintakilpailun, joka hyödyttäisi erityisesti runsaasti lääkkeitä tarvitsevia. Kilpailun lisääntyessä saataisiin hintoja alaspäin, joka hyödyttäisi paljon lääkkeitä käyttäviä. Tämä näkyisi matalasti toimeentulevien käytettävissä olevien varojen lisääntymisenä, Könttä sanoo.

Hänen mielestään on tarkasteltava laajemmin koko apteekkimonopolin toimintaa, mutta uudistustyön on syytä tapahtua askel kerrallaan.

– Itsehoitolääkkeistä on hyvä aloittaa. Tämä lisäisi tarjontaa ja kilpailua, mahdollistaen esimerkiksi särkylääkkeiden myynnin marketeissa lääkeneuvonta turvaten, Könttä sanoo.

– Hallitusohjelman mukaisesti apteekkialan laajemman uudistustyön pohjaksi tehdään selvitys, joka antaa kuvan vähittäishinnan muodostumisesta ja vähittäisjakelusta. Selvityksen pohjalta arvioidaan mahdollisuudet laajentaa apteekkien omistajapohjaa. Tämä työ on tehtävä mahdollisimman laadukkaasti, hän jatkaa.

Könttä esittää aiheesta kirjallisen kysymyksen vastattavaksi ja on laatinut aiheesta toimenpidealoitteen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt