Eduskunnan puhemiesneuvosto esittää kansanedustajille koronatilanteessa mahdollisuutta etä-äänestyksiin täysistunnoissa. Eduskuntatiedotus

Kansanedustaja äänestää etänä. Entä jos se on joku muu?

Eduskunnassa kysyttiin varmistusta, ettei kukaan äänestä ’ase ohimolla’.

Eduskunnan on määrä muuttaa työjärjestystään koronan vuoksi niin, että muun muassa täysistunnossa voitaisiin äänestää etänä. Täysistunnon keskustelussa tiistaina monella kansanedustajalle oli kuitenkin epäilyksiä.

Kokoomuksen Timo Heinonen totesi ensimmäisenä, ettei valitettavasti ole kannattamassa etä-äänestämistä.

– Olen käynyt keskustelua tästä asiantuntijoiden kanssa, lukenut oikeusministeriön vuonna 2017 tekemän raportin, jonka F-Secure teki silloin, ja niissä kyllä tuodaan aika yksiselitteisesti esille, että ei ole mahdollista tehdä sellaista äänestysjärjestelmää, että voisimme täysin luotettavana sitä pitää, Timo Heinonen sanoi.

– Netin kautta tapahtuvassa äänestyksessä on isoja vaaroja siihen, että äänestystä voitaisiin tällaisella hyökkäyksellä joko hidastaa tai vaikuttaa esimerkiksi siihen, että turkulaiset eivät pääse äänestämään — ja vielä pahempi, jos ei loppilaiset.

Keskustan Pekka Aittakummun mukaan ”joudumme varautumaan siihen, että niin sanottu toinen aalto tulee ja että joudumme myöskin eduskunnassa sitten tarttumaan näihin puhemiesneuvoston ehdottamiin uusiin mahdollisuuksiin”. Keskustan ryhmä on hänen mukaansa painottanut toimivan ja tietoturvallisen ratkaisun varmistamista.

Kristillisdemokraattien Sari Essayahin mukaan he suhtautuvat pääsääntöisesti myönteisesti etämahdollisuuksien käyttöön ottamiseen, ”mutta sillä varauksella, mitä edustaja Heinonenkin nosti esille”.

Kokoomuksen Pauli Kiuru huomautti, että uusi tiedusteluvalvontavaliokunta ei koronan vuoksi ole voinut kokoontua maaliskuun puolestavälistä alkaen lainkaan, koska heidän tulee kokoontua erityistilassa, jossa ei voi turvata välimatkoja. Hän harmitteli, ettei esitys tuo asiaan mitään ratkaisua.

Keskustan Jouni Ovaska totesi epäilyihin hallituksen kaatamisesta vaikuttamisen seurauksena, että ”on kuitenkin huomiot siihen, että mikäli puhemies katsoo, että äänestys ei ole antanut luotettavaa vastausta, niin se voidaan silloin uusia, eli myöskin sitä kautta on jonkinlaista tulppaa siihen, että mitä tahansa ei sitten myöskään menisi läpi”.

Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen sanoi olevansa ”sillä tavalla itse kehitysoptimisti, että näen, että kyllä meidän pitäisi pystyä näitä etätyömahdollisuuksia myös tässä talossa monella tavalla vakinaistamaan”.

Kokoomuksen Kari Tolvanen alkoi avata täysistuntojen etääänestyksen ongelmallisuutta.

– Suomen johtavat tietoturva-asiantuntijat sanovat, että me emme ole vielä valmiita siihen, että voitaisiin etä-äänestyksiä tehdä. Se on huolestuttava asia, jos nyt on joku muu haaste — en välttämättä koronasta puhu, se voi olla tässäkin. Meillä saattaa olla täältä valtakunnan sisältä mutta etenkin valtakunnan ulkopuolelta vihamielisiä toimijoita, jotka pyrkivät vaikuttamaan meidän äänestyskäyttäytymiseemme ja äänestystulokseen, Kari Tolvanen huomautti.

– Olisin kyllä varovainen lähtemään etä-äänestyksiin siten, että se tehtäisiin talon ulkopuolelta, mutta siihen kyllä lämpenisin, että jokainen edustaja olisi vaikka omassa huoneessaan. Se pystyttäisiin käsittääkseni tietoturvallisesti tekemään talon sisällä niin, etteivät kaikki pakkaudu tähän saliin. Silloin nämä etäisyydet ja turvavälit säilyisivät.

KD:n Antero Laukkanen sanoi päällimmäiseksi asiaksi äänestysturvallisuutta eli fyysistä läsnäoloa salissa, jossa turvataan kansanedustajan läsnäolo ja itsenäisyys ”niin ettei edustajaan kohdistu äänestystilanteessa ulkoista painostusta tai uhkaa”.

– Tähän saliin voi tulla vain kansanedustaja, istua paikallansa, tehdä oman, itsenäisen ratkaisunsa. Toista on etä-äänestystilanteessa, jossa kukaan ei voi tietää, kuka mahdollisesti on edustajan kanssa siellä samassa tilassa tai syntyykö siinä tilanteessa, kun on jossakin muualla, jotakin uhkaa kansanedustajalle.

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman kysyi, mikä olisi vaihtoehto tilanteessa, jossa on koronan toinen aalto ja esimerkiksi osa tai kokonainen eduskuntaryhmä tai kokonaisia eduskuntaryhmiä joutuisi karanteeniin.

– Miten me silloin turvaisimme tai veisimme läpi esimerkiksi budjetin tilanteessa, jossa meillä olisi tämmöinen tilanne tai vaikkapa näin kävisi, oli sitten kyse oppositiosta tai hallituksesta, Antti Lindtman perusteli esitystä.

PS:n Mari Rantanen kehotti ottamaan mallia kuntapuolelta esimerkiksi Helsingistä, jossa kuva- ja ääniyhteydellä voidaan äänestää.

– Äänestämistilanteet vievät aikaa, mutta silloin pystytään varmistamaan, että siellä kuvan ja äänen päässä on nimenomaan kyseinen valtuutettu. Siinä mielessä katsoisin, että äänestyksiä voidaan tehdä monella tavalla ja pyrkiä varmistamaan se, että siellä ei ole kellään vaikutusyritystä tai asetta ohimolla, kuinka äänestetään, Mari Rantanen sanoi.

– Ja aika mahdoton olisi nähdä sellaistakaan tilannetta, että etä-äänestykseen tuodaan esimerkiksi sellainen asia, jossa voi olla kysymys vaikkapa juuri hallituksen luottamuksesta. Olettaisin, että silloin puhemiehistö toimii eikä ehkä sellaista asiaa äänestytä etänä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt