Viime vuonna hallitus otti velkaa noin 20 miljardia euroa. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Kansan enemmistö leikkaisi menoja

Suomalaiset aloittaisivat talouden tasapainottamisen pian, kertoo EVAn tutkimus.

Suomalaisista 60 prosenttia aloittaisi julkisen talouden tasapainotustoimet tämän eduskuntavaalikauden aikana, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Eri mieltä on 13 prosenttia vastaajista. Vastaajista 63 prosenttia tasapainottaisi julkista taloutta menoja leikkaamalla, 18 prosenttia on eri mieltä.

– Vahva tuki menoleikkauksille on selkeä muutos aikaisempaan. Vaikka suomalaiset näkevät julkisen velan hyvin ongelmallisena, menoleikkaukset eivät yleensä innosta suomalaisia, sanoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen, joka on kirjoittanut EVA Artikkelin Suomalaisten enemmistö leikkaisi menoja talouden tasapainottamiseksi.

Vain 31 prosenttia suomalaisista katsoo, että julkista taloutta tulee tasapainottaa verotusta kiristämällä. Veronkiristyksiä vastustaa 48 prosenttia.

– Taloustieteen tutkimuskirjallisuus tukee ajatusta, että menoleikkaukset haittaavat sopeutustoimena taloutta vähemmän kuin veronkiristykset. Suurin ero leikkausten ja veronkorotusten välillä syntyy niiden vaikutuksista yksityisiin investointeihin, joita veronkorotukset vähentävät selvästi enemmän. Suomen kaltaisessa, jo valmiiksi korkean verotuksen maassa veronkorotusten haitalliset vaikutukset talouden toiminnalle on syytä ottaa vakavasti, sanoo Kurronen.

Tulokset perustuvat 2059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.3.–7.4.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt