X
SULJE MAINOS
Metsästäjä ja haulikko. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Kansalaisaloite uhanalaisten lajien metsästyksestä eduskuntaan

Aloitteen tarkoitus ei ole kieltää metsästystä pysyvästi.

Aloitteessa esitetään metsästyslakia muutettavaksi siten, että uhanalaiseksi luokiteltu riistalaji olisi aina rauhoitettu. Yli 50 000 allekirjoitusta kerännyt uhanalaisten lajien metsästyksen rajoittamiseen tähtäävä kansalaisaloite luovutettiin perjantaina eduskunnan käsiteltäväksi.

Tällä hetkellä esimerkiksi osa Suomessa pesivistä vesilinnuista on luokiteltu uhanalaiseksi jo kolmessa arvioinnissa peräkkäin niiden jatkuvan ja voimakkaan taantumisen vuoksi. Näitäkin lajeja – jouhisorsa, heinätavi ja tukkasotka – saa silti edelleen metsästää rajoituksetta.

– Uhanalaisen, taantuvan populaation metsästys ei ole kestävää, vaan syventää taantumista edelleen. Kestämättömän metsästyksen ei pidä olla kansalaisoikeus, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Muun muassa WWF ja BirdLife edistivät allekirjoitusten keräämistä muutaman lintuharrastajan käynnistämään aloitteeseen uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämiseksi.

Järjestöjen mukaan kansalaisaloitteen tarkoitus ei ole kieltää metsästystä pysyvästi, vaan parantaa metsästyksen sääntelyä siten, että taantumisen takia uhanalaiselle kannalle annetaan mahdollisuus elpyä ajoissa. Liian vähiin huvenneen kannan palauttaminen metsästystä kestävälle tasolle on äärimmäisen vaikeaa ja kallista.

– Viime vuosina uhanalaisten lajien osuus vesilintusaaliista on ollut kymmenen prosentin luokkaa. Näiden lajien tilapäinen rauhoittaminen ei pienentäisi metsästyssaalista merkittävästi, mutta sillä olisi suuri merkitys lajien kannankehitykselle. Tämä on hyvin helppo keino torjua luontokatoa, sanoo BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt