Hakkuuaukea Ilmajoella. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Kansalaisaloite avohakkuiden kieltämiseksi

Ympäristöjärjestöt käynnistävät tänään torstaina kansalaisaloitteen avohakkuiden kieltämiseksi.

Ympäristöjärjestöjen mukaan avohakkuisiin perustuva metsätalous on johtanut muun muassa monien aikaisemmin tavallisten lintujen uhanalaistumiseen, mustikan peittävyyden vähenemiseen sekä monien retkeilymetsien luonnonrauhan rikkoutumiseen. Lisäksi avohakkuilla on negatiivisia ilmasto- ja vesistövaikutuksia.

– Metsiemme käyttö on pitkään perustunut avohakkuisiin ja huonot vaikutukset näkyvät koko ajan rajummin. On olemassa kuitenkin vaihtoehtoja, jotka ovat retkeilyn, luonnonarvojen, ilmaston ja vesistöjen kannalta parempia. Me haluamme, että yhteisiä metsiämme käytetään järkevämmin, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Ympäristöjärjestöjen mukaan avohakkuiden vaihtoehtona talousmetsien jatkuvapeitteinen kasvatus helpottaa työtä monimuotoisuuden pelastamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

– Tämä pitää myös vesistöt puhtaampina ja metsän metsänä myös hakkuiden jälkeen. Lisäksi jatkuvapeitteinen metsätalous on useimmiten myös metsänomistajan taloudellisen tuoton kannalta kilpailukykyinen vaihtoehto, järjestöt sanovat tiedotteessaan.

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitekampanja on ensimmäinen laaja ympäristöaiheinen kansalaisaloitekampanja Suomessa. Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, Birdlife Suomi, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö keräävät nimiä kansalaisaloitteeseen seuraavan puolen vuoden ajan kaduilla ja tapahtumissa ympäri Suomen sekä sähköisesti kansalaisaloite.fi -palvelussa.

Tavoitteena on kerätä yhteensä vähintään 50 000 nimeä, jotta lakialoite siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt