Kansa suhtautuu neutraalisti muuttoliikkeeseen etelän keskuksiin

Enemmän kuin kaksi viidestä (43 %) suhtautuu neutraalisti maan sisäiseen muuttoliikkeeseen kohti etelän kaupunkikeskuksia.

Reilu kolmannes (36 %) kielteisesti. Myönteisesti suhtautuvia löytyy seitsemäsosan verran (14 %), käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Ylemmät toimihenkilöt (31 %) ja kokoomuksen (28 %) kannattajat suhtautuvat maan sisäiseen muuttoliikkeeseen kohti etelää ja alueellisia kasvukeskuksia keskimäärää useammin myönteisesti.

Kielteisesti suhtautuvia löytyy tuntuvasti useammin yrittäjien (50 %), työttömien (44 %), SAK:n (48 %) ja STTK:n jäsenten (51 %), keskustan (52 %) ja perussuomalaisten (53 %) keskuudesta.

Enemmistö taajaan asutuissa (53 %) ja maaseutumaisissa (56 %) kunnissa asuvista suhtautuu maan sisäiseen muuttoliikkeeseen kohden etelän kasvukeskuksia kielteisesti.

Oman asuinmaakunnan sisäiseen muuttoliikkeeseen kohti alueellisia kunta- ja kaupunkikeskuksia suhtaudutaan vähemmän kielteisesti kuin koko maata koskevaan muuttoliikkeeseen kohden etelää. Joka toinen (50 %) suhtautuu asuinmaakunnan sisäiseen muuttoliikkeeseen neutraalisti. Vajaa viidennes (18 %) suhtautuu myönteisesti ja viidennes (20 %) kielteisesti.

Maakunnan sisäinen muuttoliike harmittaa keskimäärää useammin maaseutumaisessa asuinympäristössä ja omakotitaloissa asuvia.

Keskustan kannattajien keskuudessa on muiden puolueiden kannattajia enemmän niitä, jotka suhtautuvat kielteisesti maakunnan sisäiseen muuttoliikkeeseen kohti alueellisia kunta- ja kaupunkikeskuksia. Kokoomuksen ja vihreiden tukijoiden keskuudessa on puolestaan keskimäärää enemmän myönteisesti suhtautuvia myönteisesti.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 14.-18.4. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1036. Vastaajat edustavat maamme 18-75-vuotiasta väestöä. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit