X
SULJE MAINOS
Vastaajista 94 prosenttia on sitä mieltä, että terveyspalveluiden laadusta ei saa tinkiä sote-uudistuksessa. LEHTIKUVA/MILLA TAKALA

Kansa ei tinkisi sote-palveluiden laadusta

Kyselyn mukaan suomalaiset pitävät sote-palveluiden laatua tärkeänä tulevaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn teettämään kyselyyn vastanneista 96 prosenttia piti tärkeänä, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstöresurssit pidetään riittävinä.

Vastaajista 94 prosenttia on sitä mieltä, että terveyspalveluiden laadusta ei saa tinkiä sote-uudistuksessa. Kaksi kolmesta (65 %) myös priorisoisi sosiaali- ja terveyspalveluita, kun mietitään verovarojen käyttöä.

– Laadukasta hoitoa on mahdoton toteuttaa ilman riittävää henkilöstöä ja osaamista. Myös johtamisen ja alan vetovoiman on oltava kunnossa. Tehyn teettämän kyselyn perusteella kansalaiset ymmärtävät tämän hyvin eivätkä halua tinkiä sosiaali- ja terveyspalveluista. Tämä on tärkeimpiä asioita myös kevään eduskuntavaaleissa, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen (sd.).

Oleellinen palveluiden laadun osatekijä on alan henkilöstön riittävä koulutustaso. Kyselyyn vastanneista 71 prosenttia on sitä mieltä, että hoitoalan ammattien koulutustasoa pitää entisestään nostaa. Vastaajista 85 prosenttia on sitä mieltä, että alan koulutusta tulee entisestään kehittää ja laajentaa.

Kyselyssä selvitettiin myös sosiaali- ja terveysalan johtamiseen liittyviä mielipiteitä. Vastanneista 82 prosenttia oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että sosiaali- ja terveysalan johtajiksi pitäisi saada nykyistä enemmän hoitajataustan omaavia henkilöitä.

Kyselyn perusteella kansalaisilla on selkeät mielipiteet myös naisvaltaisen sosiaali- ja terveysalan palkkauksesta. Kaikkiaan 74 prosenttia vastaajista on samaa mieltä väittämästä: ”On väärin, että sairaanhoitaja (AMK) saa merkittävästi pienempää palkkaa kuin samantasoisen koulutuksen saanut insinööri (AMK).”

Lisäksi 63 prosenttia on samaa mieltä siitä, että naisvaltaisten korkeasti koulutettujen alojen vastaavia miesvaltaisia aloja huonompi palkkaus on suomalaisen työelämän tasa-arvoa eniten heikentävä asia.

Kyselyn toteutti Kantar TNS 4.1.–9.1. välisenä aikana, jolloin kyselyyn vastasi 1034 henkilöä. Kyselyyn vastanneet edustavat maamme 18-74-vuotiasta väestöä. Tulosten virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt