Eri maiden perustuslakituomioistuimet arvioivat hallitustensa toimia ja voivat vaatia lakeja muutettavaksi jälkikäteen. LEHTIKUVA / VILJA VEHKAOJA

Kansanedustajan mielestä kriiseihin tarvitaan riittävän järeä lainsäädäntö

Kim Bergin mielestä Suomelta puuttuu paljon työkaluja.

Kansanedustaja Kim Bergin (sd.) mielestä yhteiskunnalla tulisi olla edellytykset valmistella toimiva ja riittävän järeä lainsäädäntö kriisitilanteisiin ja mahdollisiin pandemioihin.

– Tällä hetkellä Suomelta puuttuu valitettavasti paljon työkaluja, mikä on johtanut määräaikaisten lakien säätämiseen kohtuuttomassa aikataulussa ja ilman normaaleja lausuntakierroksia, Berg toteaa tiedotteessa.

Perustuslakivaliokunta ei pitänyt hallituksen esitystä liikkumisvapauden rajoittamisesta perustuslain mukaan välttämättömänä. Valiokunnan lausunnon mukaan kiellot ja rajoitukset tulee rajata liikkumisen rajoittamisen sijaan tarkkaan sinne, missä tartuntoja tapahtuu. Rajoitukset kohdistuisivat tällöin yksityistilaisuuksiin, juhliin, kokoontumisiin, ryhmässä liikkumiseen ja kaupassa käyntiin.

Suomen järjestelmä, jossa lait ennakkotarkastetaan perustuslakivaliokunnassa, eroaa niistä maista, joissa vastaavanlaiset rajoitustoimet on saatu nopeasti voimaan.

Bergin mukaan esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa perustuslakituomioistuimet arvioivat hallitustensa toimia ja voivat vaatia lakeja muutettavaksi jälkikäteen.

– Tällaisen epidemian kohdalla kyseinen jälkikäteisarviointi tapahtuu todennäköisesti vasta, kun määräaikaisten lakien voimassa olo on jo ehtinyt päättyä, Berg toteaa.

– Kodeissa ja yksityisissä tiloissa tapahtuvan toiminnan rajoittaminen ja valvominen on lainsäädännöllisesti hyvin haastavaa. THL:n on myös vaikea laskea tai mallintaa näiden toimien vaikutuksia, jolloin toimien välttämättömyyttä on hyvin vaikea arvioida. Tällöin ei hallituksella ole myöskään edellytyksiä antaa esityksiä kyseisistä rajoituksista eduskuntaan.

 

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt