Kaleva: Tuulivoiman infraäänten vaikutuksia halutaan selvittää ihmistutkimuksilla

Tutkijat suosittelevat ihmistutkimuksia tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen mahdollisten terveysvaikutusten selvittämiseksi, kertoo Kaleva.

Kokeellisessa tutkimuksessa vapaaehtoisia altistettaisiin infraäänelle, joka vastaa tasoltaan ja luonteeltaan tuulivoimaloiden läheisyydessä esiintyvää ääntä.

Jotkut tuulivoimaloiden ympäristössä asuvat ovat kokeneet oireilua, muun muassa sydämen rytmihäiriöitä. Johtava tutkija Timo Lanki Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sanoo tällaisen oireilun ja fysiologisten reaktioiden mahdollisen yhteyden infraääniin vaativan tutkimista.

– Sitä, johtuuko esimerkiksi sydämen sykkeen muuttuminen infraäänestä, pystytään katsomaan luotettavimmin kokeellisissa olosuhteissa altistamalla ihmisiä infraäänelle. Sitten nähdään, löytyykö jonkinlainen yhteys eli aiheuttaako suurempi määrä infraääntä jotain, Lanki sanoo Kalevassa.

Langin mukaan kokeellinen tutkimus mahdollistaisi asiasta hyvin selkeän tulkinnan, jossa ei juurikaan jää sijaa epävarmuuksille.

Tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen haittavaikutuksista ihmisen terveyteen ei ole olemassa tieteellistä näyttöä.

– Joistakin julkisuudessa esitetyistä infraäänen vaikutuksista ei voida toistaiseksi sanoa varmuudella mitään, mutta tämä epävarmuus kyllä vähenee tässä vuoden, parin sisällä paljon, Lanki toteaa.

Kommentit