Kaksitoista uutta huumausainetta kielletään

Suomen huumausaineluetteloon lisätään kaksitoista uutta, terveydelle vaarallista huumaantumistarkoituksessa käytettävää ainetta.

Näiden aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen, luovuttaminen sekä hallussapito ja käyttö ovat jatkossa kiellettyjä ja rangaistavia tekoja.

Huumausaineluetteloon lisätyt aineet ovat butyyrifentanyyli, furanyylifentanyyli ja 4-fluoributyyrifentanyyli, deskloorietitsolaami, diklatsepaami, etitsolaami, flubromatsepaami, flubromatsolaami, klonatsolaami, meklonatsepaami, nifoksipaami ja pyratsolaami.

Huumausaineluetteloon lisätyt butyyrifentanyyli, furanyylifentanyyli ja 4-fluoributyyrifentanyyli ovat synteettisiä opioideja, jotka muistuttavat rakenteeltaan läheisesti huumausaineeksi luokiteltua, kipulääkkeenä käytettyä fentanyyliä. Uusien valvonnan ulkopuolella olevien fentanyylijohdannaisten saatavuus saattaa houkutella opioidien väärinkäyttäjiä kokeiluun tai käyttöön.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan fentanyylit ovat erittäin vaarallisia, koska niiden yliannostus lamaannuttaa hengityksen ja niiden vaikuttavat annokset ovat pieniä, jolloin tarkka annostelu on vaikeaa.

Yhdelläkään huumausaineluetteloon lisätyistä aineista ei ole Suomessa lääkinnällistä käyttöä eikä aineille ole olemassa mitään laatuvaatimuksia. Tästä huolimatta niitä levitetään tahallisesti aidon lääkkeen kaltaisina tuotteina jopa tableteiksi painettuina.

– Valheellinen turvallisuuden tunne ja virheelliset väittämät aiheuttavat riskejä käyttäjälle, sanoo ministeriö.

Aineet eivät ole YK:n tai EU:n yhteisen huumausainevalvonnan piirissä, mutta niitä kontrolloidaan useissa Euroopan maissa. Aineet on ilmoitettu Euroopan huumausaineiden ja niiden seurantakeskuksen EMCDDA:n varhaisen varoituksen järjestelmään.

– Aineet ovat levinneet myös Suomeen, ja maassamme on myös niiden väärinkäyttöä, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Myös 23 uutta muuntohuumetta kieltoon

Niin ikään valtioneuvoston asetuksella kielletään tällä hetkellä valvonnan ulkopuolella olevan 21 uuden psykoaktiivisen aineen eli muuntohuumeen valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen. Aineiden hallussapidosta ja käytöstä ei rangaista.

Käytännössä aineet lisätään kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden listalle.

Lisäksi listalle siirretään lääkeluettelosta kaksi päihdekäytössä yleistä rohdosta.

Kiellettävistä aineista pääosa kuuluu joko synteettisiin kannabinoideihin tai katinoneihin, jotka ovat yleisimmät ryhmät kaikista muuntohuumeista.

Synteettiset kannabinoidit ovat usein kannabista voimakkaammin psykoaktiivisesti vaikuttavia aineita, joiden käyttöön liittyy riskejä. Synteettiset katinonit ovat sukua kat-huumeen vaikuttaville aineille. Tunnetuin muuntohuumeena tunnettu katinoni on huumausaineeksi luokiteltu MDPV.

Lääkeluettelosta kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden listalle siirtyvät rohdokset ovat Salvia Divinorum ja Kratom (Mitragyna Speciosa). Näitä käytetään yleisesti päihtymistarkoituksessa.

Kaikki nyt kiellettävät muuntohuumeet eivät ole vakiintuneet käyttöön Suomessa eivätkä kaikki aineet ole osoittautuneet erityisen vaarallisiksi.

Valtioneuvoston antamat asetukset kielloista tulevat voimaan 1. huhtikuuta.

Kommentit