Hanasaaren voimalaitoksen piippu Helsingissä. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Kaksi kolmesta kannattaa hiilineutraalia Suomea 2035

Enemmistö haluaa, että tuotamme päästöjä vain sen minkä pystymme sitomaan.

Elinkeinoelämän Keskusliiton mukaan enemmistö suomalaisista haluaa, että Suomi on vuoteen 2035 mennessä hiilineutraali. EK:n teettämässä kyselyssä ajatusta kannatti 63 prosenttia vastaajista, ja vain 13 prosenttia vastusti.

Kyselyssä selviteltiin myös kannatusta ehdotuksille, jotka EK:n mukaan parantaisivat työllisyyttä.

Vastaajista 76 prosenttia kannatti sitä, että Suomeen töihin tuleville ulkomaalaisille asiantuntijoille myönnetään työlupa nopeutetussa viikon menettelyssä.

EK:n ehdottama ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen sai kannatusta 47 prosentilta, mutta sitä vastusti 20 prosenttia vastaajista.

Porrastamisen voisi EK:n mukaan toteuttaa niin, että työttömyyden alussa päiväraha olisi korkeampi mutta se laskisi portaittain työttömyyden pitkittyessä. Samalla etuuden kesto lyhenisi nykyisestä. EK on arvioinut, että ansiosidonnaisen porrastaminen vahvistaisi työllisyyttä 11 000 – 14 000:lla.

Työehtojen paikallisen sopimisen lisäämistä kannatti 58 prosenttia vastaajista.

Kyselyssä tiedusteltiin myös kansalaisten näkemystä markkinoiden avaamisesta yrityksille purkamalla sääntelyä ja lisäämällä kilpailua. 63 prosenttia vastaajista kannatti markkinoiden avaamista.

Taloustutkimus toteutti kyselyn marraskuun alussa, ja siihen vastasi 1027 henkilöä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt