Avolouhos Terrafame Oy:n monimetallikaivoksella Sotkamossa. LEHTIKUVA/KIMMO RAUATMAA

Kaivosalan sääntelyä uudistetaan

Lakiuudistuksen tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä.

Lisäksi hallitus haluaa vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti ja asianosaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä käsittelee kaivoslain uudistamista ja seuraa myös muiden, kaivosten toimintaan liittyvien lainsäädäntöhankkeiden etenemistä.

Kaivoslain uudistaminen perustuu hallitusohjelmaan.

– Kun kaivosalan sääntelyä uudistetaan, on huomioitava useita, toisinaan toisistaan eriäviä intressejä. Olemme tyytyväisiä, että hankkeen tueksi asetettuun työryhmään on saatu kattava edustus toimialan keskeisistä sidosryhmistä, sanoo työryhmän puheenjohtaja osastopäällikkö Ilona Lundström.

Työryhmän toimikausi päättyy marraskuun lopussa. Hallituksen esitys kaivoslain uudistamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt