Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Kaikki paikallisen sopimisen kiellot halutaan pois laista

Suomen Yrittäjät ehdottaa lautakuntaa valvomaan ja ohjaamaan paikallista sopimista.

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula kertoo Verkkouutisille, että Suomen Yrittäjät on käynyt hallituspuolueiden edustajien kanssa keskusteluja paikallisen sopimisen mallista, josta Helsingin Sanomat uutisoi tänään.

Suomen Yrittäjät esittää, että työsopimus- ja työaikalaista poistettaisiin kiellot, jotka estävät järjestäytymättömiä yrityksiä sopimasta työehdoista työpaikoilla.

Työmarkkinajohtaja Janne Makkulan käsityksen mukaan hallituksessa on aidosti halua edistää paikallista sopimista. Erityisesti keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni on pitänyt esillä paikallista sopimusta, mutta SDP:kään ei ole tyrmännyt mallia.

– Jotakin halutaan saada siinä aikaiseksi. Me olemme nähneet tilanteen niin, että olemme pyrkineet etsimään etenemismalleja, jotka täyttävät hallitusohjelman kirjauksen, Makkula sanoo.

Makkulan mukaan aina kun puhutaan sopimisen kieltojen poistamisesta järjestäytymättömässä kentässä, työmarkkinajärjestöistä nostetaan esille kysymys, miten sopimista valvotaan ja miten riidat ratkaistaan.

– On pohdittu, että siinä voisi olla lautakunta-tyyppinen elin, joka ohjaisi ja neuvoisi ja jonne toimitettaisiin sopimuksia tiedoksi. Siinä voisi olla partit (työmarkkinaosapuolet) ja me, Makkula kertoo.

Näin liitot pääsisivät mukaan lautakuntaan, joka valvoisi, ohjaisi ja neuvoisi paikallista sopimista.

Laki estää paikallisen sopimisen järjestäytymättömiltä

Suomen Yrittäjien tavoitteena on, että kaikki sopimisen kiellot poistettaisiin laeista, jotta järjestäytymättömät eli liittoihin kuulumattomat työnantajat olisivat samalla viivalla liittoihin kuuluvien työnantajien kanssa.

– Jos tes antaa mahdollisuuden sopia jostakin asiasta toisin paikallisesti, niin nyt kun lainsäädäntö estää tällaisten sopimusten tekemisen, niin nämä lukot pitäisi poistaa, Makkula sanoo.

Esimerkiksi teknologiateollisuuden työsopimuksessa on mahdollisuus sopia ylityökorvauksista paikallisesti toisin kuin laki ja työehtosopimuksen perusmääräys edellyttävät, mutta yleissitovaa työehtosopimusta noudattava järjestäytymätön yritys ei saa paikallista sopimusta tehdä eli hyödyntää joustoa.

– Mitä enemmän työehtosopimuksiin lisätään paikallisen sopimisen määräyksiä, sitä vähemmän suhteellisesti järjestäytymättömät yritykset hyötyvät niistä. Sitä suuremmaksi käy gäppi järjestäytymättömien ja järjestäytyneiden yritysten välillä sopimisen mahdollisuuksissa.

Sen vuoksi Makkulan mukaan paikallisen sopimisen kiellot pitäisi poistaa lainsäädännöstä. Todennäköisempää on kuitenkin, että kaikki kiellot eivät poistuisi, vaan vain osa niistä.

– Uskon, että jotakin tässä tapahtuu, Makkula sanoo.

Luottamusmiesjärjestelmä ei edelleenkään kelpaa

Viime vaalikaudella pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus olisi ollut valmis laajentamaan paikallista sopimista järjestäytymättömiin yrityksiin sillä edellytyksellä, että paikallinen sopimus tehtäisiin luottamusmiehen kanssa. Työmarkkinakeskusjärjestöille tämä olisi käynyt.

Suomen Yrittäjät vastusti ehdotusta, jolla luottamusmiesjärjestelmä olisi tuotu järjestäytymättömiin yrityksiin. Hallitus ei vienyt esitystä eteenpäin SY:n vastustuksen vuoksi.

– Meidän kantamme tässä ei ole muuttunut. Kaikkien on voitava osallistua sopimiseen eikä ketään saa kohdella eriarvoisesti sen perusteella, onko hän järjestäytynyt liittoon vai ei, Makkula sanoo.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen tavoitteena on, että ensi syksyn budjettiriiheen mennessä hallituksella on kasassa päätökset 30 000 lisätyöpaikasta. Työllisyystoimista keskustellaan hallituksen iltakoulussa 29. tammikuuta.

Hallituksen asettamassa seitsemässä työllisyystyöryhmässä ei julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ole saatu riittäviä työllisyystoimia aikaiseksi. Työryhmien väliraportteja ei ole julkistettu.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt