Kai Mykkänen: Vastaanottokeskuksiin kokeet pelisäännöistä

Tuloksia voidaan hyödyntää pysyvän oleskeluluvan hakuprosessissa.