Kai Mykkänen. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Kai Mykkänen: Vastaanottokeskuksiin kokeet pelisäännöistä

Tuloksia voidaan hyödyntää pysyvän oleskeluluvan hakuprosessissa.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) esittää, että vastaanottokeskuksissa järjestetään turvapaikanhakijoille kurssikoe suomalaisen yhteiskunnan tuntemuksesta. Nykyisin jokaisen yli 16-vuotiaan turvapaikanhakijan on suoritettava peruskurssi, jolla hän perehtyy suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöihin.

– Kurssille osallistuminen ei kuitenkaan yksin riitä vaan on tarpeen myös varmistaa, että kurssin opetukset on sisäistetty. Tämän takia haluamme pilotoida valtion vastaanottokeskuksissa tietokonepohjaisen kurssikokeen, Kai Mykkänen kertoo tiedotteessaan.

Mykkäsen ehdotus valtion vastaanottokeskuksissa järjestettävän tietokonepohjaisen kurssikokeen pilotoinnista sisältyy sisäministeriön lisätalousarvioesitykseen.

Kurssin sisältöön on myös lisätty Oulun vastaanottokeskuksen sekä poliisihallituksen ja poliisiammattikorkeakoulun yhteisessä Turva -hankkeessa tuottama videosarja, joka kertoo perusoikeuksista, rikoslaista ja rikosten seuraamuksista turvapaikanhakijoille.

– Lisäksi kurssin suorittamisen velvoittavuutta ja kattavuutta lisätään edelleen nykyisestä. Jokaisen turvapaikanhakijan on suoritettava kurssi heti Suomeen tulonsa jälkeen. Jatkossa kurssikoepilotin kokemuksia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi pysyvän oleskeluluvan tai Suomen kansalaisuuden myöntämisprosessin kehittämisessä, Mykkänen kertoo.