Sisäministeri Kai Mykkänen. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kai Mykkänen: Näin turvapaikanhakua muutetaan

Sisäministerin mukaan turvapaikkajärjestelmää kehitetään nopeammaksi ja oikeusvarmemmaksi.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan turvapaikkajärjestelmän tulee perustua tasapainoon, jossa kaikille hakemuksille taataan oikeudenmukainen käsittely. Toisaalta kielteisten päätösten osalta on varmistettava, että kyseiset hakijat palautetaan kotimaahansa. Mykkänen toteaa tuoreen hallituksen esityksen vahvistavan molempia vaakapunnuksia.

– Estämme eduskunnalle annetulla lakimuutoksella hakemusvälineiden väärinkäyttöä. Samalla kehitämme turvapaikkaprosessin oikeusvarmuutta edelleen sekä kesällä julkaistun noin 30 toimenpiteen kokonaisuudella että parhaillaan kilpailutuksessa olevan turvapaikkajärjestelmän ulkoisen arvioinnin avulla, Mykkänen kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Tänä vuonna turvapaikkahakemuksia on jätetty noin 2750 kappaletta, joista 47 prosenttia on ollut uusintahakemuksia. Tietyissä tilanteissa hakemuksen uusiminen on perusteltua, sillä hakijan henkilökohtainen tilanne tai kotimaan olosuhteet ovat voineet muuttua ensimmäisen hakemuksen jälkeen.

Uusintahakemuksia on käytetty myös väärin, mikä on sisäministerin mukaan uhannut koko järjestelmän uskottavuutta.

– Uudella hakemuksella on voitu pidentää vastaanottorahan saamista ja vastaanottokeskuksessa asumista tai mahdollistaa työskentelyn jatkaminen myös lainvoimaisen kielteisen päätöksen jälkeen. Pieni osa hakijoista on myös jättänyt uuden hakemuksen palautuksen viivästyttämiseksi vasta lentokentällä, kun kotimaan palautus on jo käynnistynyt ja kaikki matkavalmistelut on tehty, Kai Mykkänen kirjoittaa.

– Näistä aiheettomista uusintahakemuksista koituu tällöin paitsi ylimääräistä työtä, myös epäluottamusta järjestelmän toimivuutta kohtaan. Väärinkäytön mahdollistaminen on karhunpalvelus myös aidosti vainoa Suomeen paenneille, koska viivytyshakemusten kierre syö hyväksyntää koko turvapaikkajärjestelmältä. Vaikka väärinkäyttäjien joukko ei toistaiseksi ole kovin suuri, on se periaatteellisesti merkityksellinen.

EU:n tulisi laatia yhteinen turvapaikkajärjestelmä

Jatkossa viivyttämistarkoituksessa jätetyt uusintahakemukset eivät enää keskeytä maasta poistamista. Niiden jättäminen ei myöskään enää mahdollista työnteon jatkamista suoraan.

Mykkänen huomauttaa, että turvapaikanhakija voi aloittaa työskentelyn matkustusasiakirjalla kolmen kuukauden maassaolon jälkeen ja ilman matkustusasiakirjaa puolen vuoden maassa oleskelun jälkeen. Aiemmin sääntelyssä ei ole määritelty selvästi, vaaditaanko vastaava odotusaika myös uusintahakemusten osalta.

– Näin uusintahakemusta ei voida käyttää työnteon jatkamisen mahdollistamiseksi tilanteessa, jossa henkilöllä ei ole oleskelulupaan perustetta, mutta hän haluaa viivyttää lähtöä Suomesta, Mykkänen sanoo.

– Kokonaisuutta harkiten olen tullut siihen tulokseen, että työnteko-oikeuden välitön jatkuminen uusintahakemuksen kohdalla luo liian ilmeisen kannusteen tehdä uusintahakemus myös vailla perusteita olevassa tilanteessa ja käyttää hakemuskierrettä ikään kuin oleskeluluvan korvikkeena elämän jatkamiseen Suomessa. Tätä varten uusintahakemusta ei ole tarkoitettu.

Sisäministeri kehottaa EU:ta laatimaan yhteisen järjestelmän, joka perustuisi nykyistä vahvemmin suoraan YK:n pakolaisleireiltä otettavien kiintiöpakolaisten auttamiseen, eikä nykyisissä määrin rajoilla tapahtuvaan turvapaikan hakemiseen.

– Kunnes pääsemme tällaiseen järjestelmään, on meidän kuitenkin tarpeellista huolehtia toimivasta, kansallisesta järjestelmästä, jossa kun turvapaikkoja haetaan maamme rajoilta, ne käsitellään asianmukaisesti ja kansainvälisiä kriteerejä noudattaen siten, että takaamme turvapaikan sitä aidosti tarvitseville, mutta estämme samalle järjestelmämme väärinkäytökset.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt