Maija Pihlajamäki. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Jyty vaatii työpaikkojen säilyttämistä sote-uudistuksessa

Kuntien ja kuntayhtymien sekä valtion palveluksessa olevat viranhaltijat ja työntekijät pitää siirtää liikkeenluovutuksella maakuntien palvelukseen, vaatii Jyty.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäen mukaan koko sote- ja maakuntauudistuksen onnistumisen kannalta tärkein uudistukseen liittyvä tavoite tulee olla henkilöstön työpaikkojen sujuva siirtyminen ja työpaikkojen säilyttäminen.

Tämä edellyttää Pihlajamäen mukaan sitä, että kuntien ja kuntayhtymien sekä valtion palveluksessa olevat viranhaltijat ja työntekijät siirretään heidän palvelusuhteidensa katkeamatta maakuntien palvelukseen. Tämä koskisi yhteensä yli 200 000 henkilöä.

– Mikäli maakunnassa organisoidaan palveluja uudelleen, liikkeenluovutus koskisi myös ao. tilanteita vuoden 2021 loppuun, tosin valtioneuvoston uusimmassa materiaalissa päivämäärä on 31.12.2022, mikä on oikeansuuntainen muutos, koska uudistuksen voimaan tuloa on myöhennetty. Mutta korostan, että liikkeenluovutus ei koske kuntien yhtiöitä, joissa myös työskentelee suuri määrä erityisesti ns. tukipalveluhenkilöstöä. Näenkin erittäin huolestuttavana juuri sen, että kaikkia tukipalveluhenkilöitä eivät koske maakuntauudistukseen liittyvät henkilöstön siirtoperiaatteet eivätkä siten myöskään liikkeenluovutuksen periaatteet, Pihlajamäki toteaa Jytyn tiedotteessa.

Pihlajamäki vaatii myös sukupuolten tasa-arvon huomioimista sote- ja maakuntauudistuksessa. Lisäksi palkkojen yhdenmukaistamisvelvoitteesta tulisi laatia yleissäännös. Hän korostaa, että palkkaharmonisointi ei ole työantajalle vapaaehtoinen vaan velvoite, jonka toteuttamisen tulee varautua myös taloudellisesti.

– Maakunnan mahdollisuudet turvata palvelut ja työntekijöidensä palkanmaksu ovat perusasioita, jotka on varmistettava myös käsittelyssä olevien lakien säätämisessä, Pihlajamäki painottaa.

Hän puhui asiasta perjantaina liiton hallituksen kokouksen yhteydessä Vaasassa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt