Jyrki Katainen. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

”Itsenäisyyden voi menettää ampumatta laukaustakaan”

Jyrki Katainen esitteli kyberuhkia ja muita pointteja Euroopan puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta.

– EU:n yhteisten puolustusrahastojen ajatuksena on se, että saisimme EU:n osarahoittamana kannustettua jäsenmaat ja niiden yhtiöt toimimaan enemmän yhteistyössä, kun ne tekevät turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvää tutkimustyötä tai tuotekehittelyä, EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sanoi Suomi-Areenassa Puhutaan puolustuksesta – pakollinen EU-debatti -keskustelutilaisuudessa.

Jyrki Katainen antoi yksinkertaistetun esimerkin:

– Kuvitelkaa, jos kaikki 28 jäsenmaata kehittäisivät toisiltaan salaa omia autoja, eikä niitä myytäisi rajojen yli. Tämä on käytännössä tilanne puolustusteollisuudessa.

– Kun kaikki eivät kehitä omia autojaan, niin meillä on varsin vahva autoteollisuus. Kuluttajat saavat valita eri autojen välillä. Se on taloudellinen hyötytekijä Euroopalle.

Komissio haluaisi, että EU:n puolustusrahaston avulla myös puolustusteollisuus ja perustutkimus voisivat olla enemmän yhteistyöhön perustuvaa, jotta tämä teollisuus vahvistuisi, rahat käytettäisiin tehokkaammin ja Euroopan turvallisuustilanne kohenisi.

– Komissio on esittänyt seuraavaan kehysbudjettiin 13 miljardin euron määrärahaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Pysyvä rakenteellinen puolustusyhteistyö

Jyrki Katainen korostaa, että pysyvän rakenteellisen puolustusyhteistyön eli PRY:n ajatus on se, että jäsenmaat ryhtyvät vapaaehtoisesti pysyvään, rakenteellisluonteiseen yhteistyöhön valitsemallaan puolustuksen alalla.

– Se voi olla vaikka kriisinhallintaa, jossa kymmenen jäsenmaata sopii yhdessä, että me toimimme yhdessä. Se voi olla joidenkin suorituskykyjen yhteistä kehittämistä ja hankkimista.

– Se, kuinka pitkälle tämä puolustusulottuvuus pysyvän rakenteellisen yhteistyön saralla menee, on puhtaasti kiinni jäsenmaiden poliittisesta tahdosta.

Kyberpuolustus

Kataisen mukaan jokainen Euroopan maa on liian heikko yksin suojellakseen kansalaisten oikeuksia kybermaailmassa.

Kyberhyökkäykset ja -uhat voivat olla esimerkiksi teollisuusvakoilua, salaisten tietojen varastamista, sosiaalisen median kautta valheellisen tiedon levittämistä, sähköverkkojen katkomista, vesilaitosten sulkemista, tiedotusvälineiden toiminnan vaikeuttamista ja niin edelleen.

– Jos minun pitäisi mainita yksi asia, jossa toivon EU:n tiivistävän yhteistyötään seuraavan viiden vuoden aikana, niin tässä on se paikka.

– Meidän pitää pystyä suojelemaan yhteiskuntiamme paremmin kyberhyökkäyksiltä. Itsenäisyyden voi menettää ilman, että laukaustakaan ammutaan.

– Jos rahoituslaitokset eivät ole enää toimintakykyisiä tai omassa hallinnassa, tietoverkot ovat kaatuneet tai sähkö ei kulje, niin silloin suvereeni valtio ei ole enää suvereeni.

EU:n taisteluosastot

Katainen on huolissaan EU:n yhteisten taisteluosastojen toimintakyvystä. EU:lla on ollut taisteluosastot jo pitkään.

– Taisteluosastoja ei ole käytetty, vaikka tarvetta olisi ollut. Yksi syy on ollut se, että jäsenmaat eivät ole päässeet sopuun siitä, miten taisteluosastojen toiminta rahoitetaan.

– Tämä kuulostaa kertakaikkisen hölmöltä. Me olemme päättäneet, että tarvitsemme taisteluosaston, jotta voimme lähettää sen muutaman päivän varoajalla kriisipesäkkeeseen, mutta siihen se tahto on loppunut.

Komissio on esittänyt osana seuraavaa budjettia ulkopuolista rahastoa, jota voitaisiin käyttää näiden operaatioiden rahoittamiseen.

– Minusta se on reilua. Jos EU päättää yhdessä, että osasto tarvitaan jossain kriisipesäkkeessä, niin kyllä meidän pitää se yhdessä myös maksaa.

Kolmansista maista tulevat investoinnit

Jyrki Katainen ilmaisi huolensa kolmansista maista tulevien investointien vaikutuksesta turvallisuuteen.

– Esimerkki: Jos jokin maa, joka ei ole suomalaisen mittapuun mukaan avoin demokratia, tai sen maan yritys ostaa tietoverkkoja tai tietoturvapalveluja toimittavan yhtiön tai sähkönsiirtoverkot, niin siinä kohtaa kannattaisi miettiä, liittyykö tähän turvallisuusriski.

Katainen toivottaa mielellään investoinnit tervetulleiksi Eurooppaan. Tällaisia hieman kyseenalaisia investointeja on havaittu

– Ainakin ajatuksen tasolla on hyvin suuri riski, että nämä tietyt investoinnit johtavat turvallisuustilanteen heikkenemiseen.

– Vaikka me haluamme olla avoin talous, niin meidän pitää selvittää kolmansista maista tulevien investointien merkitystä ja mahdollisesti jopa estää tiettyjen investointien tekeminen.

EU ei puolusta aluetta. EU:n puolustuksella tarkoitetaan enemmän puolustuspolitiikkaa, joka pitää sisällään sekä puolustuksen että turvallisuuden. EU:n jäsenmaat hoitavat aluepuolustuksensa itsenäisesti, tai jos ne kuuluvat Natoon, yhteistyössä puolustusliiton kanssa.

 

 

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt