Varusmiehiä Helsingin Santahaminassa. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

”Nuorten maanpuolustustahto pysynyt vahvana”

Puolustusministerin mukaan varusmieskoulutuksen kehittäminen näkyy hyvinä tuloksina palautekyselyissä.

Viime vuoden lopussa kotiutuneiden varusmiesten maanpuolustustahto ja tyytyväisyys esimiehiin olivat loppukyselyiden perusteella korkealla tasolla.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) toteaa tulosten osoittavan, että nuoret kokevat Suomen yhä voimakkaasti puolustamisen arvoisena.

– Veteraanien perintöä jatkavat, kansalaisvelvollisuuttaan suorittavat varusmiehet ansaitsevat siitä kiitoksen, Niinistö kirjoittaa blogissaan.

Varusmiehet antoivat maanpuolustustahdolleen arvosanan 4,2 skaalalla 1-5. Myös palveluksensa keskeyttämään joutuneiden maanpuolustustahto oli hyvällä tasolla (3,7). Kantahenkilökunta sai toiminnastaan tutkimuksen parhaan arvosanan (4,3).

– Varusmiesten alkukyselyn perusteella lähes kolme neljästä ilmoittaa aloittavansa palveluksen positiivisin ennakko-odotuksin. Lisäksi alokkaiden halu suoriutua hyvin palveluksesta on vahva. Palveluksen päättyessä varusmiehillä on paljon myönteisiä kokemuksia ja tyytyväisyys armeija-aikaan kokonaisuudessaan on korkealla tasolla, Niinistö toteaa.

Ministerin mukaan Puolustusvoimat on kehittänyt viime vuosina erityisesti kouluttajien ja varusmiesjohtajien koulutusta.

– Se on näkynyt palautekyselyissä esimiesten arvostuksen nousuna. Parhaillaan Puolustusvoimissa on käynnissä laaja koulutustoimialan kehittämisohjelma, Koulutus 2020. Osana uudistusta kokeillaan sekä uusimuotoista liikuntakoulutusta (”Taistelijan keho”) että psyykkisen, eettisen ja sosiaalisen toimintakyvyn koulutusta (”Taistelijan mieli”), Jussi Niinistö toteaa.

– Ydinajatuksena on yhdistää toimintakykykoulutus osaksi kaikkea sotilaskoulutusta. Ilman toimintakykyä ei osaaminen johda haluttuun lopputulokseen, etenkään kuormittavissa tilanteissa, Niinistö jatkaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt