X
SULJE MAINOS

Jussi Halla-aho haluaa rajoittaa perheenyhdistämisoikeutta EU:ssa

Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps.) on jättänyt EU:n neuvostolle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän esittää perheenyhdistämisen oikeusperustan tarkistamista kansainvälisessä lainsäädännössä.

EU:n perheenyhdistämisdirektiivissä perheenyhdistäminen nähdään kotoutumista edistävänä elementtinä, jota ei pidä tarpeettomalla tavalla hankaloittaa.

– Ottaen huomioon kolmansien maiden kansalaisten epäonnistunut kotoutuminen kaikissa Euroopan maissa on kuitenkin syytä kyseenalaistaa väite perheenyhdistämisestä kotouttamista edistävänä tekijänä, Jussi Halla-aho toteaa.

Hänen mielestään vapaamielinen perheenyhdistämispolitiikka kiihdyttää ulkomaalaistaustaisen väestön kasvua, mikä tuo ennennäkemättömiä haasteita sekä kotouttamisesta vastaaville viranomaisille että julkiselle taloudelle.

– Ilman ennakkoehtoja tapahtuva perheenyhdistäminen lisäksi mahdollistaa ulkomaalaistaustaiselle henkilölle elämisen omassa etniskulttuurisessa yhteisössään vailla kosketusta valtavirtayhteiskuntaan, Jussi Halla-aho sanoo.

Hänen mielestään Euroopan sosiaalisen mallin säilyttämisen kannalta on kyseenalaista, voivatko EU-maat enää pitää kiinni kaikkien kansainvälisten asiaa koskevien sopimusten vaatimista standardeista.

– Erityisesti kieltoa rajoittaa turvapaikkastatuksen saaneiden henkilöiden perheenyhdistämisiä voidaan pitää vallitsevan pakolaiskriisin oloissa kohtuuttomana. EU-maiden olisikin pyrittävä kansainvälisellä tasolla sopimaan uudestaan oikeusperusta perheenyhdistämiselle, jotta kolmansien maiden kansalaisten muutto unionialueelle ei aiheuttaisi vastaanottaville yhteiskunnille kohtuutonta kuormitusta, Jussi Halla-aho sanoo.

Hän tiedustelee neuvostolta, aikooko se kehottaa EU-maita ryhtymään toimenpiteisiin, jotta perheenyhdistämistä koskevaa oikeusperustaa tarkistettaisiin kansainvälisessä lainsäädännössä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt