Verotus kiristyy nopeasti palkansaajan tulojen noustessa, kun korkeat marginaaliveroprosentit iskevät uralla etenemisen ja lisäansioiden kannustimiin. LEHTIKUVA/SAMI HALINEN

Veropäivää lytätään – ”ei missään muussa maassa”

Oikeustieteen tohtori Janne Juuselan mukaan verotietojen julkaisu loukkaa yksityisyyttä.

Kansalaisten ei oikeustieteen tohtori, asianajaja Janne Juuselan mukaan pidä joutua vaatimaan perusoikeuksiensa noudattamista. Hän vaatii verohallintoa luopumaan kokonaan verotietojen massaluovuttamisesta tiedotusvälineille.

– Verotietojen massajulkaiseminen loukkaa kansalaisten perusoikeuksia: yksityisyyden suojaa ja henkilötietojen suojaa. Lähtökohtana on ihmisten oikeus taloudellisten tietojensa yksityisyyteen. Yksityisyyden suojasta poikkeamiselle pitää olla painavia perusteita, eikä sellaiseksi kelpaa abstrakti vaatimus avoimesta yhteiskunnasta, Juusela toteaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

Verohallinto luovuttaa vuosittain kaikkien yli 100 000 euroa ansainneiden henkilöiden verotiedot tiedotusvälineille. Massaluovutus koskee noin sadantuhannen suomalaisen tietoja. Juusela huomauttaa, että tiedotusvälineet julkaisevat verotiedot pääsääntöisesti ilman journalistista käsittelyä erilaisina listoina ja hakukonepalveluina. Hänen mukaansa massajulkaisu rikkoo myös perustuslain yhdenvertaisuuden periaatetta.

– Henkilöt, jotka verovuonna ansaitsevat yli 100 000 euroa, joutuvat julkisuuden osalta täysin erilaiseen asemaan kuin tuon rajan alle ansainneet henkilöt.

Janne Juuselan mukaan pelkästään verotettavan tulon määrä ei ole hyväksyttävä peruste poiketa kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta.

Hän huomauttaa verotietojen massajulkaisemisen olevan kansainvälisesti ainutlaatuista.

– Missään muussa maassa – edes avoimina pidetyissä Pohjoismaissa – ei ole tällaista käytäntöä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt