Kun lasketaan mukaan kaikki yli 16-vuotiaat, rokotettavia on Suomessa 4,5 miljoonaa. LEHTIKUVA/Getty Images/AFP

Liitot vaativat rokottajien määrän takaamista ajoissa

Ilman terveydenhoitajia, työterveyshuoltoa ja jononpurkusopimuksia Suomi ei selviä rokotusurakasta, sanoo JUKO.

Julkisalan neuvottelujärjestö JUKO, johon kuuluvat muun muassa Terveydenhoitajaliitto, Työterveyshoitajaliitto, Akavan sairaanhoitajat ja Lääkäriliitto muistuttavat, että onnistuakseen nopea koronarokotuskampanja tarvitsee riittävän määrän luvan saaneita rokottajia.

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren huomauttaa, että kun Suomeen lopulta saadaan tarpeeksi rokotetta, on varmistettava, että käytössä on riittävästi henkilöstöä rokottamiseen ja muuhun ennaltaehkäisevään hoitotyöhön.

– Terveydenhoitajien ja työterveyshoitajien peruskoulutukseen kuuluu rokottaminen, heillä on tarvittava osaaminen ja luvat. Sairaanhoitajat suorittavat erillisen koulutuksen luvan saamiseksi. Lääkärit rokottavat ani harvoin normaalioloissa, hän sanoo.

Työmarkkinoiden kaikki keskusjärjestöt ovat toistuvasti kiirehtineet työterveyshuollon valjastamista mukaan koronarokottamiseen.

Löfgren toteaa, että kun kansalaisten koronarokottaminen toden teolla käynnistyy, kiire ja sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden loppuun asettamassa aikataulussa pysyminen vaativat huomattavan määrän ylityötä.

– Tilanteen pitämiseksi hallinnassa ehdotamme, että kunnat, kaupungit ja sairaanhoitopiirit sopivat nyt paikallisesti luottamusmiesten kanssa, miten ne korvaavat rokotusten nopean toteutumisen varmistavan ylimääräisen työn, Löfgren sanoo.

Kuntatyönantajat KT:lle on lähtenyt JUKOsta pyyntö tarkastella yhdessä keinoja paikallisten neuvottelujen edistämiseksi.

– Kyse on hoitotakuuvelvoitteen kaltaisesta jononpurusta. Kun laskemme mukaan kaikki yli 16-vuotiaat, rokotettavia on Suomessa 4,5 miljoonaa. Urakka on massiivinen ja paine henkilöstöä kohtaan valtava, mutta myös tekijöiden ammattietiikka on vahva. Siksi korvauksista on sovittava ennakolta ja viivyttelemättä, vaatii JUKO.

Löfgrenin mukaan oikea väline tähän on paikallinen sopiminen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt