Juhana Vartiainen. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Juhana Vartiainen: Tämä on painajaismainen ajatus

Kokoomusedustaja on huolissaan siitä, kuka EU:n velasta lopulta vastaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiaisen mukaan Euroopan unionin elvytyspaketissa riittää korjattavaa.

– Suomenkin pitää aktiivisesti edesauttaa sopimuksen viemistä maaliin. Samalla pitää kuitenkin viedä sopimusta parempaan suuntaan ja välttää valintoja, joilla voi olla ikäviä tai kohtalokkaitakin seurauksia, Vartiainen kirjoittaa blogissaan.

Vartiainen pitää arvelluttavana sitä, että unioni alkaa velkaantua ilman, että velan takeena olevasta tulonmuodostuksesta on yhteisymmärrys ja sopimus.

– Unionin näin merkittävässä mitassa allekirjoittamat “liittovaltion” velkakirjat on uusi askel, joka nähtävästi edellyttää perussopimusten muuttamista. Oli oikeudellisen arvioinnin tulos mikä tahansa, julkistaloudellisen yhteisön, tässä tapauksessa EU:n, ei pidä lähteä laskemaan liikkeelle velkakirjoja ellei niitä kyetä tukemaan oikealla veronkanto-oikeudella, josta vallitsee jonkinlainen poliittinen sopimus, Vartiainen kirjoittaa.

– Tämä on erityisen kriittistä unionissa, jonka jäsenmaiden kesken ei vallitse poliittista yhteisymmärrystä unionitason tehtävistä. Mielestäni epämääräiset maininnat digiveroista ja hiilitulleista eivät riitä eikä Suomen tule tyytyä niihin. On painajaismaiden ajatus, että jossain vaiheessa unionilla on merkittävä velka, mutta vallitsee rankka erimielisyys siitä, kuka siitä vastaa.

Vartiaisen mukaan ehdotettuihin järjestelyihin sisältyy lisäksi jäsenmaiden välistä epäsymmetriaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jotkin jäsenmaat maksavat ja toiset saavat.

– Tämä korostaa ohjelmien ehdollisuuden merkitystä. Jos ja kun jäsenmaat tosiasiallisesti tukevat toistensa talouksia, tuessa täytyy olla ehtoja hyvästä talouspolitiikasta kussakin mukana olevassa jäsenmaassa. Jos unioni aletaan mieltää jäsenmaiden väliseksi tulonsiirtojärjestelmäksi, sen poliittinen kannatus murenee maksavissa  maissa ja talouspolitiikan vastuullisuus heikkenee saavissa maissa.

Vartiaisen mukaan vaarana on myös se, että jotkut jäsenmaat alkavat rahoittamaan omaa julkisen talouden alijäämää EKP:n keskuspankkirahalla. Tämä voi hänen mukaansa heikentää poliittisten päättäjien kannustimia vastuulliseen julkistalouden hoitoon.

– Mielestäni EKP:n pitää perustella keskuspankkirahoitus konservatiivisesti — eli sillä, että rahapolitiikan inflaatiotavoitteesta ja välittymismekanismista pidetään huolta. Tämä voi kuulostaa teoreettiselta niuhottamiselta, mutta se rajaa keskuspankkirahoituksen tilanteisiin, joissa se on oikeasti mahdollista rahataloudellisen vakauden puitteissa — eli tilanteisiin, joissa resurssien käyttöaste sallii keskuspankkirahoituksen

Vartiainen ehdottaa lisäksi EU:n laajenevan budjetin menokohteiksi muutakin kuin ”poliittisesti muodikkaita ja kansallisesti toteutettavia investointi- ja avustuskohteita”.

– Minusta unionin pitäisi tehdä enemmän unionitason tehtäviä, eli tuottaa unionitason “julkishyödykkeitä”, kuten taloustieteilijät asian ilmaisevat. Tässä tarvitaan poliittista luovuutta. Miksei EU ottaisi suurempaa vastuuta puolustuksesta? Tai kokonaan EU:n ulkorajan valvonnasta? Tutkimuksesta ja yliopistoista? Poliisitoimesta, vahvistettavan Europolin tai uuden “EBI”:n (vrt. USA:n FBI) kautta? Tai miksei perustettaisi EU-kansalaisille henkilökohtaista EU-koulutustiliä? Tässä on kattona vain poliittisen luovuuden puute.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt