Juhana Vartiainen. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Juhana Vartiainen: SDP:n vero-ohjelman pääargumentti ohjaa harhaan

Kokoomuksen kansanedustajan mielestä SDP:n vero-ohjelmassa on hyviäkin elementtejä, mutta myös selvää vaalipopulismia.

Kokoomuksen Juhana Vartiaisen mukaan SDP:n vero-ohjelman keskeinen argumentti on harhaanjohtava. SDP esittää vero-ohjelmassaan, että verotuksen painopistettä on siirrettävä omistuksiin, koska Suomessa omistamisen verotuksen osuus kaikista verotuloista on matalampi kuin muissa EU-maissa.

– SDP:n pääargumentti ei ole pätevä. Suhdelukua on käytetty virheellisesti ja tarkoitushakuisesti. Vero-osuus kuvaa verokertymän jakaantumista kulutuksen, työn ja omistajuuden verojen mukaan. Se ei kuitenkaan kerro mitään siitä, mikä on näiden kolmen sektorin verotuskireys suhteessa muihin maihin, Juhana Vartiainen huomauttaa tiedotteessaan.

SDP:n vero-ohjelmassa todetaan: ”Suomessa omistamisen verotuksen osuus on ollut matalampi kuin muissa EU-maissa. Vuonna 2015 niiden osuus oli 16 prosenttia, kun EU:n keskiarvo oli 21 prosenttia. Maltillinen siirtyminen kohti EU:n keskiarvoa on ollut pitkään SDP:n tavoite.”

Vartiainen ottaa esimerkin, joka avaa lukujen epätarkoituksenmukaisuuden.
– Omistuksia verottamalla kerätään vain 14,5 prosentin osuus kaikista veroista Ruotsissa. Luxemburgissa vastaava osuus on 28,4 prosenttia. Kukaan tuskin kuitenkaan tosissaan väittää näiden lukujen pohjalta, että Ruotsissa omistajuutta verotetaan kevyesti ja Luxemburgissa kireästi.

Vartiainen muistuttaa, että suhdeluku ei kerro omistajuuden verotuksen kireydestä, vaan kuvastaa maan talouden yleistä rakennetta.

Luxemburgissa luku selittyy suurella finanssisektorilla ja pienillä muilla sektoreilla. Ruotsissa taas pienen omistuksista kerättyjen verojen osuuden selitykseksi paljastuu todennäköisesti eurooppalaisittain korkea työn verotus yhdistettynä mantereen huippua olevaan työllisyyteen.

– SDP:n vero-ohjelmassa nostetaan esille periaatteita, jotka ovat laajasti kannatettavia, mutta ei yllättäviä. Esimerkiksi pyrkimys eri omistusten ja sijoitusten verokohtelun yhtenäistämiseen ja veropohjien tiivistämiseen on tavoiteltava periaate. Neutraali verotus lisää kansantalouden tehokkuutta, Vartiainen toteaa.

Vartiainen pitää ongelmaisena, että SDP tavoittelee neutraaleja ja tiiviitä veropohjia yksipuolisesti veronkorotusten kautta.

– On ilman muuta järkevää pyrkiä tiiviisiin ja laajoihin veropohjiin, mutta osa tästä tiivistymisestä kannattaa käyttää verojen alentamiseen. Omistamisen verotus määrää kuitenkin sitä, miten houkuttelevaa Suomessa ja suomalaisten parissa on omistaa yritysvarallisuutta. Olemme kansainvälisillä pääomamarkkinoilla, ja sijoittajan on saatava Suomesta sama tuotto kuin muualtakin.

– Pelkkä korotusten tie ei voi olla vaikuttamatta kielteisesti kasvuun ja työllisyyteen, varsinkaan jos tuotoilla ei alenneta samassa suhteessa joitain muita työnteon ja yrittäjyyden kannalta haitallisempia veroja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt