Juha Sipilä kysyi vuonna 2015 konkreettisia toimia uusien työpaikkojen luomiseksi. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Juha Sipilä vs. Antti Rinne – kysymykset paljastavat eron

Hallitusneuvotteluiden pohjaksi laadituissa kysymyksissä on Sdp:n johdolla uusia painotuksia.

Hallitustunnustelijana toimiva Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne jätti perjantaina eduskuntaryhmille listan kysymyksiä, joilla kartoitetaan puolueiden kantoja ennen tulevia hallitusneuvotteluita.

Kaikki eduskuntaryhmät ovat ilmoittaneet vastaavansa kysymyksiin ”vakavalla mielellä”. Rinteen saamat vastaukset julkistetaan eduskunnan verkkosivuilla ensi tiistaille kello 12 asetetun määräajan jälkeen.

Listan painotuksissa voi havaita selviä eroja verrattuna vuoteen 2015, jolloin keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä julkisti hankalassa taloustilanteessa omat kysymyksensä.

Sipilän listan kärjessä oli kysymys siitä, yhtyvätkö puolueet valtiovarainministeriön esittämään tilannekuvaan Suomen taloustilanteesta ja sopeutustarpeesta.

– Mikä on mielestänne julkisen talouden sopeutustarve ja tarvittavat keinot? Millä aikataululla valtion velkaantuminen tulee mielestänne katkaista? Juha Sipilä kysyi.

Hallitusneuvotteluiden lähtökohtana oli tuolloin talouskasvua jarruttavien veronkorotusten torjuminen. Ryhmiltä kysyttiin myös konkreettisia keinoja uusien työpaikkojen luomiseksi, yrittäjyyden edistämiseksi ja talouden kasvu-uralle saattamiseksi.

– Hyväksyttekö linjauksen, että kokonaisveroaste ei saa nousta? Jos kyllä, niin mitkä ovat konkreettiset muutosehdotuksenne verotukseen tämän reunaehdon mukaisesti, Sipilä tiedusteli.

Sdp lähtee kysymyksissään siitä, ettei perinteiseen työmarkkinalinjaan ole tulossa merkittäviä uudistuksia. Puolueilta kysytään sääntelyn kehittämisestä yhteistyössä työelämän osapuolten kanssa.

– Hyväksyttekö työelämän vähimmäisehtojen sääntelyn nykyiseltä pohjalta, Antti Rinne tiedustelee nyt julkistetussa listassa.

Sdp:n listan kärjessä keskitytään hiilineutraaliin Suomeen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tämän jälkeen siirrytään EU:n kehittämiseen ja Suomen kehitysyhteistyörahoituksen nostamiseen 0,7 prosenttiin bkt:stä.

Kysymys neljä käsittelee elinvoimaista Suomea ja ”kestävän kehityksen talouskasvun” turvaamista. Myös työllisyysasteen nostamiseen ”selvästi yli 75 prosenttiin” 2020-luvun aikana kysytään keinoja.

– Näettekö, että Suomi voi ilmastonmuutoksen ja muiden megatrendien ratkaisujen kautta rakentaa itselleen uutta, kestävää vientivetoista kasvua, Antti Rinne kysyy.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt