Juha Sipilä Lontooseen kertomaan Suomen tuesta Syyrialle

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) osallistuu torstaina Lontoossa neljänteen kansainväliseen Syyrian apulupauskonferenssiin yhdessä yli 30 muun valtion- tai hallituksen päämiehen kanssa.

Konferenssin ovat kutsuneet koolle Ison-Britannian, Saksan, Norjan ja Kuwaitin hallitusten päämiehet sekä YK:n pääsihteeri.

Suomi vastaa tänä vuonna Syyrian ja sen lähialueiden hädänalaiseen tilanteeseen 25 miljoonan euron apulupauksella. Varat kanavoidaan ulkoministeriön budjetista.

Summa on huomattavasti suurempi kuin viime vuodelle alun perin kaavailtu 15 miljoonaa euroa. Viime vuonna Suomen tuki Syyrian konfliktin uhreille nousi lopulta 34 miljoonaan euroon.

Lontoon apulupauksen myötä Suomen kokonaistuki Syyrian konfliktin seurausten hoitoon nousee vuodesta 2011 alkaen yhteensä noin 107 miljoonaan euroon.

– On tärkeää auttaa ihmisiä paikan päällä, jotta heillä on tulevaisuuden toivoa eikä heidän tarvitse jättää kotejaan ja lähteä mahdollisesti hyvinkin vaaralliselle matkalle kohti esimerkiksi Eurooppaa, pääministeri Juha Sipilä sanoo.

EU pyrkii Lontoon konferenssissa kaksinkertaistamaan apulupauksensa viime vuoteen verrattuna ja nostamaan sen 2,2 miljardiin euroon.

Suomi valitsee avun kohteet huolella

Suomen Lontoossa ilmoitettavasta apulupauksesta 15 miljoonaa euroa on humanitaarista apua ja 10 miljoonaa kehitysyhteistyörahoitusta.

Humanitaarinen apu on suunniteltu kanavoitavaksi ensisijaisesti YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n, Maailman ruokaohjelma WFP:n, YK:n lastenjärjestö Unicefin, Punaisen Ristin sekä suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta.

– Suomen kehitysyhteistyöllä vastataan kriisin pitkäaikaisiin vaikutuksiin Syyriassa ja sen naapurimaissa. Lapsia autetaan pääsemään kouluun, ja naisten oikeuksia ja työllistymistä tuetaan. Lisäksi elvytetään elinkeinoja sekä jälleenrakennetaan sairaaloita ja sähkölaitoksia, kertoo Sipilä tiedotteessaan.

Konflikti aiheuttanut humanitaarisen kriisin

Lähes viiden vuoden aikana Syyrian konflikti on kehittynyt kansannoususta alueelliseksi etupiirisodaksi, jossa vaikuttavat taustalla vahvat suurvaltapoliittiset intressit. Samalla siitä on tullut aikamme suurin humanitaarinen katastrofi.

YK:n mukaan Syyriassa kotinsa jättäneitä on noin seitsemän miljoonaa ja avun tarpeessa on noin 13 miljoonaa ihmistä. Naapurimaissa – Turkissa, Libanonissa, Jordaniassa, Irakissa ja Egyptissä – rekisteröityneitä pakolaisia on 4,5 miljoonaa.

Olojen kurjistuminen Syyriassa ja sen naapurimaissa on vaikuttanut myös Eurooppaan suuntautuneen muuttoliikkeen kasvuun.

Lontoon konferenssilla on kolme tavoitetta: kerätä uutta rahoitusta tälle vuodelle sekä aina vuoteen 2020 asti, vaikuttaa siihen, että konfliktista kärsivät lapset pääsevät kouluun, sekä rakentaa edellytyksiä työpaikkojen ja elinkeinojen luomiseen. Tärkeä tavoite on myös Syyrian tulevan vakauttamisen ja jälleenrakennuksen pohjustaminen.

Kommentit