Juha Sipilä haastaa suomalaisia investoimaan

Pääministerin mukaan Suomen on oltava aktiivinen investointiympäristön ja -ilmapiirin vahvistamisessa.

Pääministeri Juha Sipilän mukaan Suomi ja koko Eurooppa kärsivät investointien liian matalasta tasosta ja talouden hitaasta uudistumisesta.

– Haastan meidät kaikki nostamaan rimaa kaikissa toimissamme, mitkä tähtäävät investointien kääntämiseen uudelleen nousuun. Suomi nousee kuopasta vain investoimalla, Sipilä sanoi puhuessaan tiistaina UPM Kymin sellutehtaan laajennuksen vihkiäistilaisuudessa Kuusankoskella.

Sipilän mukaan investointien lisääminen on hallituksen elinkeinopolitiikan keskiössä.

– Kestävään kasvuun tarvitaan yritysten investointeja, joiden käynnistämisen kynnystä pyrimme osaltaan madaltamaan. Maamme tarvitsee investointeja ja investoinnit yrityksiä, jotka kehittävät hankeideoita ja toteuttavat ne.

Sipilä korostaa, että Suomen on oltava aktiivinen investointiympäristön ja -ilmapiirin vahvistamisessa.

– Esimerkiksi kilpailukykykärkihankkeessamme isojen teollisten investointihankkeiden osalta otetaan käyttöön lupaprosessien kiirehtimismenettely erityisesti ympäristömenettelyissä. Rutiinilupa-asioita siirretään ilmoitusmenettelyyn. Investointihankkeiden lupamenettelyjen muutosten on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa.

”Harmaudessa valon kajastusta”

– Harmaudessa on nyt myös valon kajastusta. Sitä tulee erityisesti biotalouden noususta. Se tarkoittaa biojalostamoita – sekä suuressa mittakaavassa että pienemmillä hankkeilla. Ne tarkoittavat uusia biotalouden tuotteita ja uusiutuvaa energiaa tuotettuna ympäristöystävällisesti alusta loppuun.

Sipilän mukaan biotaloudessa alueellisina vetureina toimivat merkittävät uudet investoinnit. Hän katsoo Kymin olevan elävä esimerkki siitä, että puun jalostus ja muut biotalous kasvaa nyt Suomessa vahvasti.

– Biotalous tarjoaa Suomelle edelläkävijän roolin koko Euroopassa. Biotalouden kärkihanke tukee osaltaan tätä myönteistä mullistusta.

Sipilän mukaan merkittäviä biotaloutta edistäviä toimenpiteitä ovat puurakentamisen edistäminen säädöksiä ja rakentamismääräyksiä purkamalla, metsäteollisuuden investointien ja mekaanisen metsäteollisuuden edistäminen sekä biotalouden tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat.

– Esimerkiksi VTT:n Bioruukki-kokeiluympäristön kasvattamista merkittäväksi biotalouden uusien teknologioiden tutkimus- ja testausympäristöksi vauhditetaan viiden miljoonan euron lisävaltuudella, joka on osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta, jossa on myös toimenpiteitä, joilla vastataan metsäteollisuuden kasvavaan puun kysyntään.

Sipilä muistuttaa, että Kymen ja muiden Suomessa päätettyjen puuta käyttävän teollisuuden investointien myötä tarvitaan merkittävästi lisää puuta liikkeelle maamme metsistä.

– Tämä on merkittävä mahdollisuus myös metsänomistajille. Pidän erittäin hyvänä esimerkkinä sähköistä puukauppapaikkaa, jonka perustivat puumarkkinaosapuolet yhteistyössä. Se on konkreettinen osoitus markkinaosapuolien kyvystä tehdä yhteistyötä kasvun kynnyksellä ja toisaalta vahvasta tahtotilasta aikaansaada biotalouden kilpailukykyhyppyä digitalisaation keinoin. Tätä yhteistyötä tarvitaan nyt koko Suomessa laajalla rintamalla.

Kommentit