Julkisen sanan neuvoston kyltti. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

JSN:ltä langettava päätös Verkkouutisille

JSN:n mukaan olennaiset asiavirheet on korjattava myös mielipidekirjoituksista.

Julkisen sanan neuvosto on antanut langettavan päätöksen Verkkouutisille koskien blogia ”Punavihreä valtamedia”.

JSN toteaa perusteluissaan muun muassa seuraavaa:

”Verkkouutiset julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kirjoittaja esitti näkemyksiään median puolueellisuudesta. Kirjoittaja väitti, että kaksi kolmasosaa Ylen ja Helsingin Sanomien toimittajista on vasemmistolaisia ja vihreitä, ja perusteli väitettään sillä, että tutkittu fakta olisi, että juuri valmistuneet toimittajat ovat vasemmistolaisia ja vihreitä 70-80-prosenttisesti.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että ”tiedotusvälineiden julkaisemat blogit ja muut mielipidekirjoitukset ovat lähtökohtaisesti toimituksellista aineistoa, jonka tulee noudattaa Journalistin ohjeita kaikilta osin. Mikäli tiedotusväline julkaisee yleisön tuottamaa aineistoa, Journalistin ohjeiden liite edellyttää, että toimituksellisen aineiston ja yleisölle varattujen palstojen raja pidetään selvänä tiedotusvälineen verkkosivuilla. Kantelun kohteena olevaa mielipidekirjoitus oli julkaistu osastossa, jota ei ollut eroteltu mitenkään lehden muusta toimituksellisesta aineistosta, joten neuvosto tulkitsee myös sen olevan toimituksellista aineistoa.”

JSN toteaa niin ikään, että jutusta kävi riittävästi ilmi, että kyseessä oli mielipidekirjoitus eikä uutisjuttu ja jutun ingressi vastasi sen sisältöä. Olennaiset asiavirheet tulee kuitenkin JSN:n mukaan korjata myös mielipidekirjoituksista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Verkkouutiset on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 11 ja 20.

Valitus, vastaus ja päätös luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä.

 

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt