”Joutaa roskakoriin” – kokoomuskaksikko lyttää esityksen oppivelvollisuuden venyttämisestä

Kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok.) ja kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, Raija Vahasalo (kok.) tyrmäävät oppivelvollisuuden pidentämisen opetusministeri Krista Kiurun (sd.) esittämässä muodossa.

Lakiesitys oppivelvollisuusiän nostamisesta lähti torstaina lausuntokierrokselle.

– On räikeä totuus, että ministerin esittämät toimet ja niille luvattu 15 miljoonan rahoitus eivät kohdistuisi ilman koulutuspaikkaa ja syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Lähes koko summa, noin 14 miljoonaa, esitetään käytettäväksi ilmaisiin oppimateriaaleihin lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, Sari Sarkomaa ja Raija Vahasalo sanovat.

Tämä ei kokoomusedustajien mukaan ole niukkojen voimavarojen viisasta kohdentamista, sillä kaikki liikenevät resurssit on suunnattava heikoimmassa asemassa olevien auttamiseen, räätälöityyn tukeen ja nuoren rinnalla kulkemiseen.

– Voimavarat olisi suunnattava oppimisongelmien varhaiseen havaitsemiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä opetuksen, oppilaanohjauksen ja oppilashuollon kuntoon laittamiseen, he sanovat.

Sarkomaan ja Vahasalon mielestä ehdotus on monin tavoin epäkelpo ja jopa haitallinen lääke syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.

– Pakkovuosi ei poista syitä, joiden takia oppimiskyvyssä tai motivaatiossa on puutteita tai estä sitä, että opetuksesta pinnataan tai opinnot keskeytetään. Eikä esityksellä muuteta myöskään sitä, että ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on lisäyksistä huolimatta Helsingissä ja muualla Uudellamaalla liian vähän, kansanedustajat toteavat.

Sarkomaa ja Vahasalo muistuttavat, että hallitusohjelmaan kirjattiin selkeät tavoitteet nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Edustajien mielestä etsivän nuorisotyön kehittäminen, kuntoutus ja ennaltaehkäisevän päihdetyön tukeminen ovat parempia keinoja kuin Krista Kiurun esittämä pakkovuosi.

Kokoomusedustajat ihmettelevät myös, miksi Kiurun esityksestä on jäänyt pois arviot sähköisen ylioppilaskokeen vaikutuksista. Kuntaliiton selvityksen mukaan yli 60 prosentissa lukioista käytetään opinnoissa opiskelijoiden omia tietokoneita. Esityksen maksuttomuusperiaatekin ontuu pahemman kerran.

Kansanedustajien mukaan esitys oppimateriaalien hankinnan keskittämisestä on vastoin suomalaista koulukulttuuria, jossa valinta tehdään pedagogisin perustein uskoen korkeasti koulutettuihin opettajiin.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt