Kirjoittajan mukaan esihenkilöiden on nyt täytynyt keksiä uusia keinoja tukea ja seurata alaistensa työtä. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Joustamaton työnantaja voi menettää huippuosaajat

Yli neljä viidestä työnhakijasta valitsee kahdesta vastaavasta työtarjouksesta joustavia mahdollisuuksia tarjoavan yrityksen.

International Workplace Groupin teettämän maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan yritykset, joilla ei ole joustavan työkulttuurin käytäntöä, voivat menettää huippuosaajat.

Tämän päivän työntekijä haluaa tehdä töitä missä ja milloin se hänelle parhaiten sopii. Tutkimukseen vastaajista 75 prosenttia ympäri maailmaa uskoo, että joustavasta työskentelystä on tullut uusi normaali. Seurauksena on, että viimeisen kymmenen vuoden aikana 85 prosenttia yrityksistä on ottanut käyttöön joustavan työtilapolitiikan tai suunnittelee sitä.

Tutkimuksen suomalaisista vastaajista 86 prosenttia ja kansainvälisistä vastaajista 83 prosenttia kieltäytyisi työpaikasta, joka ei tarjoaisi joustavaa työtä, jos tarjolla olisi myös työpaikka joustavilla työskentelymahdollisuuksilla.

– Joustavat työtavat ovat tänä päivänä merkittävä työnantajan kilpailuvaltti, kun työmarkkinoilla taistellaan parhaista osaajista. Tutkimuksemme osoittaa, että joustava työkulttuuri luo niin työhyvinvointia kuin taloudellista etua, kertoo IWG:n Reguksen Suomen maajohtaja Klaus Koponen.

Lahjakkuuksien houkutteleminen ja pitäminen

Tutkimuksen vastaajista 70 prosenttia pitää työympäristöä avaintekijänä arvioitaessa uusia uramahdollisuuksia. Tutkimuksessa 71 prosentissa yrityksistä nähdään, että joustavan työskentelyn tarjoaminen antaa organisaatioille mahdollisuuden vahvaan osaamiseen.

Työntekijäistä puolestaan kaksi kolmesta vastaajasta sanoo, että joustava työ on heille niin tärkeää, että he priorisoivat sen korkemmalle kuin arvovaltaisemman työroolin.

Joustavuus ei vain tee työntekijöistä onnellisempia ja terveempiä, vaan joustavat työskentelymahdollisuudet vastaavat myös tuottavuuden ja siten talouden heikkenemisen uhkaan. Tutkimukseen vastanneista suomalaisista 91 prosenttia ja kansainvälisistä vastaajista 85 prosenttia pitää joustavia työskentelytiloja henkilöstölleen tarjoavia yrityksiä tuottavampina.

Kaikista vastaajista 85 prosenttia ilmoittaa, että heidän tuottavuutensa on lisääntynyt aiempaa suuremman joustavuuden ansiosta.

Kaikki yritykset eivät kuitenkaan ole kyenneet omaksumaan joustavan työn konseptia. Suomalaisista vastaajista 57 prosenttia ja kansainvälisistä vastaajista 60 prosenttia piti joustavaan työmalliin siirtymiselle suurimpana esteenä yritysten vanhaa työkulttuuria ja sen muuttamisen vaikeutta.

Tutkimukseen osallistuneista suomalaisista 42 prosenttia mainitsi merkittävänä hidasteena muutokselle sen, että joustavan työn hyötyjä ei tunnisteta. Kansainvälisistä vastaajista 45 prosenttia painotti tietoturvaa, jonka haasteisiin liittyen mainittiin muun muassa teknologiavaatimusten hallinta ja yksityisyyden varmistaminen.

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista käsitti työskentelytilojen joustavan käytön tarkoittavan lähinnä työntekijän mahdollisuutta valita itse työskentelypaikkansa ja -sijaintinsa.

IWG:n vuoden 2019 Global Workplace Survey -tutkimukseen osallistui yli 15 000 eri toimialojen ammattilaista 80 maassa. Tutkimuksesta vastasi MindMetre Research. Vastaajilta pyydettiin heidän näkemyksiään muuttuvasta työpaikasta ja joustavasta työstä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt