”Jos tämä neuvottelutulos toteutetaan, korporatismi voittaa”

Suomen yrittäjien mukaan työmarkkinajärjestöjen neuvotteluratkaisu ei täytä hallituksen yhteiskuntasopimukselle asettamia tavoitteita.

”Tämä paketti ei riitä auttamaan Suomea nousuun. Siihen tarvitaan laaja rakennemuutos paikallisessa sopimisessa. Hallituksen pitää nyt rohkeasti toteuttaa ohjelmansa”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus vaatii tiedotteessaan.

Suomen Yrittäjien mukaan yhteiskuntasopimusneuvottelujen lopputuloksena saavutetun ehdotuksen paikallista sopimista koskevat kirjaukset jäävät kauas hallituksen asettamasta tavoitteesta, eli työajoista, palkoista, palkan lisistä ja muista korvauksista sopimisesta.

”Jos tämä neuvottelutulos toteutetaan, korporatismi voittaa ja demokratia ja työllisyys häviävät”, Jussi Järventaus lataa.

Sopimuksen kirjaus siitä, että järjestäytymättömät yritykset pääsevät paikallisessa sopimisessa tasavertaiseen asemaan järjestäytyneiden yritysten kanssa on Järventauksen mukaan oikein. Hänestä kyse on kuitenkin pikemminkin pitkään vallinneen räikeän epäkohdan korjaamisesta kuin käytännössä työllisyyttä edistävästä muutoksesta.

Järventauksen mukaan neuvotteluratkaisun työajan lisäys ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen alentaminen ovat liikahduksia oikeaan suuntaan, mutta eivät millään tavoin korvaa mahdollisesti toteutumatta jäävää rakennemuutosta.

Suomen Yrittäjät kysyi jäseniltään syksyllä paikallisesta sopimisesta. 91 prosenttia vastaajista ilmoitti haluavansa sopia asioista yhdessä henkilöstön kanssa työehtosopimuksesta poiketen.

Jos paikallinen sopiminen laajenisi, lähes 80 prosenttia vastaajista palkkaisi lisää väkeä. Yli kolmasosa katsoi vältettävänsä suunnitellut lomautukset tai irtisanomiset kokonaan tai osittain.

Vastaajista 41 prosenttia ilmoitti, että paikallisen sopimisen lisääminen nostaisi työntekijöiden kokonaisansioita pitkällä aikavälillä. 44 prosenttia vastasi, että ansiotaso pysyisi samana ja vain 15 prosenttia kertoi, että palkka alenisi. Kyselyyn vastasi 751 yrittäjää.

Kommentit