Palkansaajista 12 prosenttia on jo saanut lomautusilmoituksen koronakriisin seurauksena ja 19 prosenttia pitää lomautusta lähiaikoina mahdollisena. LEHTIKUVA/PEKKA SAKKI

Jopa 780000 saatetaan lomauttaa

Palkansaajat pelkäävät toimeentulonsa puolesta.

Lähes kolmasosa työntekijöistä sanoo olevansa joko jo lomautettu tai kokee olevansa lomautusuhan alla. Tämä saattaa tarkoittaa jopa 780 000 palkansaajan lomauttamista koronakriisin vuoksi.

Yli puolet palkansaajista pelkää, että työttömyyskorvausten käsittely työttömyyskassassa viivästyy ja vaarantaa oman tai perheen talouden, ilmenee Toimihenkilöliitto ERTOn tekemästä kyselystä.

Palkansaajista 12 prosenttia on jo saanut lomautusilmoituksen koronakriisin seurauksena ja 19 prosenttia pitää lomautusta lähiaikoina mahdollisena.

Palkansaajista 56 prosenttia pelkää, että runsaiden lomautusten vuoksi työttömyyskorvausten käsittely työttömyyskassassa viivästyy ja vaarantaa oman tai perheen talouden.

Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtajan Juri Aaltosen mukaan lomautukset ja taloudellinen epävarmuus saattavat hyvinkin johtaa erilaisiin liveilmiöihin, kuten perheväkivaltaan, mielenterveysongelmiin ja päihteiden käyttöön. Kyselytutkimukseen vastanneista 14 prosenttia kertoo kärsineensä ainakin jonkinasteisista mielenterveydellisistä ongelmista koronakriisin vuoksi.

Kyselytutkimuksen on toteuttanut YouGov Finland Toimihenkilöliitto ERTOn toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin 18-63 -vuotiaita, jotka olivat työelämässä palkansaajina maaliskuun alkupuolella, juuri ennen koronaepidemian varsinaista alkua. Otantatavalla haluttiin varmistaa se, että mukaan otokseen on mahdollista tulla mukaan myös sellaisia, jotka ovat koronaepidemian vuoksi joutuneet työttömiksi tai lomautetuiksi.

Otos on satunnaisotos, eikä sitä ole kiintiöity tai painotettu. Se edustaa kuitenkin alueellisesti ja sukupuolen mukaan hyvin tarkkaan koko aikuisväestön jakaumaa. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 8.4.–14.4. YouGovin kuluttajapaneelissa. Lopullinen vastaajamäärä on tuhat. Kokonaistuloksissa keskimääräinen luottamusväli on noin 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt