Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Petteri Rautaporras. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Jopa 70 prosenttia teknologiateollisuuden yrityksistä lomauttamassa

Koronaepidemia heikentää nopeasti vientiyritysten tilannetta.

Teknologiateollisuuden kyselyyn vastanneista yrityksistä jopa 70 prosenttia on lomauttamassa henkilöstöään kolmen kuukauden kuluessa. Monet yritykset ovat jo aloittaneet lomautukset.

Puolet vastaajista kertoo, että yrityksen tilanne on jo kuukauden kuluttua huono tai erittäin huono.

Tiedot perustuvat Teknologiateollisuus ry:n kuluvalla viikolla tekemään kyselyyn, jolla selvitettiin koronaepidemian vaikutuksia teknologiayrityksiin. Teknologiayritysten osuus Suomen sekä tavara- että palveluviennistä on noin 50 prosenttia, joten alan yritysten tilanteella on suuri vaikutus koko maan talousnäkymiin. Kyselyyn vastasi vajaat 600 yritystä.

Vientiyritysten kohtaamat ongelmat ovat moninaisia. Yritysten kysyntä on heikentynyt, aiemmin tehtyjä tilauksia ja projekteja siirretään, asiakkaan tiloihin ei päästä tekemän työtä ja asiakkaat eivät ota vastaan tuotteita omien ongelmiensa takia.

Vaikeuksia tulee myös siitä, että omaa henkilöstöä on sairastunut tai joutunut karanteeniin. Myös yleinen epävarmuus, komponenttipula ja myynnin vaikeutuminen painavat näkymiä.

Yritykset arvioivat, että tilanne vaikeutuu nopeasti. Vielä tällä hetkellä valtaosa yrityksistä piti tilannettaan normaalina tai jopa hyvänä. Vajaa neljännes (24 %) vastaajista ilmoitti kuitenkin jo nyt yrityksen tilanteen huonoksi tai erittäin huonoksi.

Kun vastaajilta pyydettiin arviota, millainen yrityksen tilanne on kuukauden ja kolmen kuukauden kuluttua, luvut muuttuivat huomattavasti synkemmiksi. Puolet (50 %) vastaajista ennakoi, että yrityksen tilanne on kuukauden kuluttua huono tai erittäin huono. Kolmen kuukauden kuluttua tuo osuus oli jo 63 prosenttia.

Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Petteri Rautaportaan mukaan kysely vahvistaa kuvaa siitä, että teknologiateollisuudessa kriisin pahin vaihe on vasta edessä.

– Näihin hetkiin saakka suurimmat vaikeudet ovat liittyneet komponenttien ja raaka-aineiden saatavuuteen. Nyt myös heikko kysyntä ja aiemmin tehtyjen tilausten siirtyminen heikentävät yritysten näkymiä. Teollisuuden näkökulmasta on selvää, että lyhyet määräaikaiset toimet ja esimerkiksi nopeutetun lomautusmenettelyn kolmen kuukauden voimassaolo eivät riitä tilanteesta selviytymiseen, sanoo Rautaporras.

Vain 31 prosenttia vastaajista ilmoitti, että henkilöstön lomauttaminen ei ole yrityksessä ajankohtaista. Neljännes (24 %) kyselyyn vastanneista kertoi, että yrityksessä on jo lomautettu henkilöstöä tai niin joudutaan tekemään viikon sisällä. Lähes puolet (45 %) vastaajista puolestaan kertoi, että yritys valmistautuu lomauttamaan 1–3 kuukauden sisällä.

Myös irtisanomisia on edessä, vaikka valtaosa (82 %) vastaajista ei pitänyt niitä ajankohtaisina. Pieni osa (3 %) yrityksistä on joutunut jo turvautumaan irtisanomisiin tai niin tapahtuu viikon sisällä. Vastaajista 15 prosenttia taas kertoi, että yrityksessä valmistaudutaan irtisanomisiin 1–3 kuukauden sisällä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt