Kirjoittajan mielestä lääkkeiden saatavuus on varmistettava. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Sanna Lauslahti: Lääkkeitä on saatava häiriöttä

Saatavuushäiriöt ovat globaalisti lisääntyneet.

Ongelmien syntyperät ovat monelta osin globaaleja.  Suomessa lääkkeiden saatavuustilanne on edelleen kohtuullisen hyvä – Apteekkariliiton mukaan 98 prosenttia saa edelleen lääkkeensä apteekista mukaansa heti ja 99,6 prosenttia saa lääkkeet vuorokauden sisällä. Silti jokainen saatavuushäiriö on liikaa lääkettä tarvitsevan ihmisen kannalta.

Lääkkeiden saatavuuden varmistamisvastuuta ei voi kohdistaa vain yhdelle taholle, vaan se kuuluu kaikille alan toimijoille. Ratkaisuja on etsittävä yhteistyössä lääketoimialan toimijoiden ja viranomaisten kanssa.  Lääketeollisuudessa olemme kutsuneet alan toimijat Lääkealan saatavuusfoorumiin. Uskomme, että vuoropuhelua lisäämällä voimme tehdä yhdessä toimia suomalaisten häiriöttömän lääkehoidon puolesta. Keinoja on useampia.

Yksi näistä on velvoitevarastointilain päivittäminen vastaamaan tämän päivän haasteisiin. Lääkeyritykset huolehtivat huoltovarmuudesta varastoimalla keskeisiä lääkkeitä velvoitevarastoihin, jotka on tarkoitettu turvaamaan lääkkeiden saatavuutta poikkeustilanteissa. Näiden varastojen avulla voidaan turvata usean lääkkeen saatavuus suomalaisille potilaalle silloinkin, kun Suomen rajojen ulkopuolella on ongelmia.   Tässä on korjattava asia. Velvoitevarastoja on pystyttävä myös käyttämään normaaliajan poikkeusolosuhteissa nykyistä joustavammin ja nopeammin.

Tiedonkulun parantamista tarvitaan monella eri tavoin ja monessa eri tilanteessa eri toimijoiden välillä.  Tässä on tapahtumassa kehitystä, kun Fimea alkaa julkaisemaan tietoja saatavuushäiriöstä lääkehaku-palvelussaan. Tämä ei kuitenkaan riitä. Lääkärin tulee jatkossa saada jo vaikkapa vastaanottotilanteessa reseptiä kirjoittaessaan vaivatta tieto siitä, onko lääkevalmistetta saatavilla vai ei.

Lääkkeiden saatavuuden turvaamisen varmistamista tulee tehdä globaalilla, eurooppalaisella, pohjoismaisella ja kansallisella tasolla. Lääkehoidon saumaton jatkuminen on tärkeä laadukasta terveydenhuoltoa, ja siksi kaikkia alan toimijoita yhdistävä tavoite.

Sanna Lauslahti

Sanna Lauslahti

Sanna Lauslahti on Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt