Kokoomuksen mukaan elpymisrahaston varoja tulee ohjata maksimaalisesti koulutukseen ja tutkimukseen. LEHTIKUVA / LAURA UKKONEN

”Jokainen EU-maa vastatkoon omasta julkistaloudestaan”

Juhana Vartiaisen mukaan Euroopan unionin ei tule toimia jäsenmaiden yhteisenä rahoituskassana.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) kuvailee syvän taantuman aiheuttanutta koronapandemiaa Suomen suurimmaksi kriisiksi toisen maailmansodan jälkeen.

Hän huomauttaa ekonomistien suosittelevan alijäämien tilapäisen kasvun hyväksymistä ja julkistalouden käyttämistä puskurina.

– Siksi Suomen johtava EU-puolue kokoomus näkee hyvänä nyt syntyneen eurooppalaisen aloitteellisuuden, jota ovat olleet rakentamassa kokoomukselle läheiset poliitikot Angela Merkel ja Emmanuel Macron, kumpikin omassa maassaan arvostettuja, mutta sekä vasemmiston että nationalistioikeiston huutokritiikin kohteina, Juhana Vartiainen sanoi ryhmäpuheenvuorossa eduskunnassa.

Vartiaisen mukaan toimintakykyinen ja vahva EU on Suomen etu. Kokoomus pitää kiinni oikeusvaltioperiaatteesta, eli EU-rahoitusta ei voida antaa maille, joissa perusoikeuksia ja demokratiaa poljetaan.

– Osana taloudellisesti ja poliittisesti vahvaa unionia olemme vaikutusvaltaisimpia ja itsenäisimpiä. EU on kotimme – valistuksen, kristillisdemokratian, sosiaalidemokratian ja ihmisoikeuksien yhteisö, eikä mikään muu suurvalta puolusta tuulisessa globaalimaailmassa näitä arvojamme, Juhana Vartiainen totesi.

EU:n elpymiskokonaisuus on sovittu kertaluonteiseksi. Kansanedustaja painottaa, että laajempi yhteistalous edellyttää paluuta vastuullisempaan taloudenpitoon joka maassa. Vaihtoehtona olisi kriisi ikääntyvässä Euroopassa.

– Elpymisrahasto nykymuodossaan ei vastaa näkemystämme siitä, miten koronan runtelema Eurooppa parhaiten kehittyy. Unionin lisätoimintoja on luotava todellisen tarpeen mukaan – rajavalvontaan, puolustukseen, infrainvestointeihin, ilmastopolitiikkaan. Unionin tarkoitus ei ole olla jäsenmaiden yhteinen rahoituskassa, ja sen tien päässä on isoja ongelmia. Jokainen vastatkoon omasta julkistaloudestaan, nyt ja aina, Juhana Vartiainen sanoi.

– Siksi halusimme kokoomuksessa hallitukselta jämäkämpää neuvotteluotetta. Olisimme vaatineet elpymisvälineeltä ehdollisuutta, joka pakottaa jäsenvaltiot talousuudistuksiin. Kokoomus olisi edellyttänyt mekanismeja, joilla parannetaan jäsenvaltioiden velkakestävyyttä kuten velkajärjestelymekanismin käyttöönottoa. Ja sitä, että yhteisiä varoja olisi suunnattu enemmän tutkimukseen ja kehitykseen, rajaturvallisuuteen ja puolustusyhteistyöhön, Vartiainen jatkoi.

Hänen mukaansa yhteistalouden mahdollinen laajentuminen ei saa johtaa tulonsiirtounioniin, jolle ei ole poliittista valtakirjaa.

– Velkajärjestelyt on mahdollistettava, pankkiunioni toteutettava ja pankkien ja julkistalouksien napanuora katkaistava. Unionin verojen on näyttävä kansallisten verojen alentamisena, Vartiainen sanoi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt