X
SULJE MAINOS
Vailla vakinaista asuntoa ry:n teltta asunnottomien yönä Helsingissä17. lokakuuta 2019. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Outi Alanko-Kahiluoto: Jokainen ansaitsee kodin

Asunnottomien yö muistuttaa, että Suomessa on tuhansia ihmisiä vailla kotia.

Asunnottomuus ei kuulu hyvinvointivaltioon, ja sen poistaminen on yksi politiikan tärkeimmistä tavoitteista.

Mitä tapahtuisi, jos menettäisit asuntosi? Hankkisitko uuden asunnon, majoittuisitko väliaikaisesti perheen tai ystävien luokse? Entä jos sinulla ei olisi varaa vuokrata uutta asuntoa eikä ketään, jonka luokse mennä? Mistä löytäisit yösijan ensi yöksi, entä ensi viikoksi? Missä kävisit suihkussa, minne postisi saapuisivat, missä säilyttäisit tärkeitä tavaroitasi?

Suomessa oli vuonna 2020 yli 4 000 asunnotonta. Vaikka kuka tahansa voi jäädä asunnottomaksi, asunnottomuuden riski on suurempi pienituloisilla, maahanmuuttajataustaisilla sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivillä, joiden elämän tukiverkot ovat heikkoja. Huono-osaisuuden kasautuminen näkyy erityisesti pitkittyneessä asunnottomuudessa eli niiden ihmisten tapauksessa, jotka ovat olleet vailla asuntoa yli vuoden tai jotka ovat olleen kolmen viime vuoden aikana toistuvasti asunnottomia.

Jokainen ihminen ansaitsee kodin. Se, kykenemmekö tarjoamaan myös yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleville elämisen perusedellytykset, kertoo yhteiskunnastamme paljon enemmän kuin bruttokansantuote tai valtion velkaantumisaste. Siksi kaiken politiikan tulee tähdätä huono-osaisuuden vähentämiseen.

Ensimmäinen askel asunnottomaksi jääneen tilanteen parantamisessa on aina oma asunto. Vasta sen jälkeen voidaan keskittyä esimerkiksi mielenterveysongelmien ja päihderiippuvuuksien hoitoon. Jotta kaikilla olisi mahdollisuus omaan kotiin, tarvitaan riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja ja tuettua asumista. Rakentamalla kohtuuhintaisia omistus- ja vuokra-asuntoja edistämme sitä, että kaikki saavat asunnon riippumatta sosiaalisesta, terveydellisestä tai taloudellisesta tilanteesta. Koska kaikki eivät kuitenkaan syystä tai toisesta pysty asumaan täysin yksin, tarvitaan myös ihmisten erilaisiin tarpeisiin sopivia tukiasuntoja.

Pelkkä asuntojen tarjonnan lisääminen ei kuitenkaan yksin riitä. Lisäksi tarvitaan lisää matalan kynnyksen palveluita, muun muassa sosiaali-, mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä asumisneuvontaa. Asumisneuvonta on sosiaalityötä, jolla pyritään esimerkiksi ehkäisemään häätöjä ja ratkaisemaan asumiseen liittyviä ongelmia. Neuvonnan tavoitteena on luoda yhteys asukkaan, vuokranantajan ja kunnon palveluiden välille, jotta mahdolliset asumisongelmat voitaisiin ratkaista ajoissa. Hallitus valmisteleekin parhaillaan lakia, joka tekisi asumisneuvonnasta lakisääteistä.

Suomessa vietetään jälleen 17. lokakuuta asunnottomien yötä muistutuksena siitä, että vieläkään kaikilla suomalaisilla ei ole asuntoa. Kun ei ole turvallista omaa tilaa, elämän rakentaminen on vaikeaa.

Hyvinvointivaltiossa jokaisella on koti.

Outi Alanko-Kahiluoto

Outi Alanko-Kahiluoto

Outi Alanko-Kahiluoto on vihreiden kansanedustaja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt