X
SULJE MAINOS
Opaste koronavirustestaukseen Helsingissä. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Joka toisen tartunnan lähde selviää

Ravitsemisliikkeisiin tartunnoista liitettiin vain pari prosenttia.

Koronan ilmaantuvuus ja positiivisten näytteiden osuus kasvavat kaikkialla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan viikolla 48 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 3 023 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla uusia tapauksia ilmoitettiin 444 vähemmän. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 55 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edellisellä viikolla se oli 47 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson yhteenlaskettu tapausmäärä oli 5 620 uutta tapausta, mikä on 2 559 enemmän kuin viikoilla 45-46.

Uusien tapausten ilmaantuvuus on noussut erityisen hälyttävästi. Viimeisten kahden viikon aikana ilmaantuvuus oli 101 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 55 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,1-1,35.

Uusista tartunnoista vain viidennes todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa. Edellisellä viikolla näitä oli neljännes, sitä edeltävällä viikolla kolmannes.

Viikolla 48 analysoitiin noin 13 000-23 000 näytettä päivittäin. Positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä on jatkanut nousuaan viime viikkoina: viikolla 48 osuus oli noin 2,7 prosenttia.

Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä noin puolessa tapauksista, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella noin kolmanneksessa tapauksista.

Noin puolet selvitetyistä tartunnoista tapahtui samassa taloudessa asuvien kesken ja noin neljännes työpaikalla. Harrastusten yhteydessä tapahtuneet tartunnat ovat hieman vähentyneet, nyt niitä oli noin neljä prosenttia. Ravitsemisliikkeisiin tartunnoista liitettiin vain pari prosenttia.

Oppilaitoksissa tapahtui noin viisi prosenttia ja varhaiskasvatuksessa pari prosenttia tartunnoista.

Oppilaitoksissa on edelleen runsaasti joukkoaltistuksia. Näistä aiheutuneista jatkotartunnoista kerätään parhaillaan tarkempaa tietoa yhteistyössä kuntien kanssa.

Kertyneen tiedon perusteella jatkotartuntojen määrä oppilaitoksissa näyttää olevan selvästi alhaisempi kuin aiemmin on ilmoitettu. Vain prosentti altistuneista lapsista tai oppilaista sai tartunnan, ja altistuneista koulujen henkilökuntaan kuuluvista henkilöistä vain alle kaksi prosenttia.

Tartuntoja saavat eniten työikäiset aikuiset ja nuoremmat ikäluokat

Tartuntojen ikäjakauma on pysynyt viimeisten kolmen viikon ajan hyvin samanlaisena. Valtaosa tartunnoista todetaan edelleen nuoremmissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla. Viikolla 48 kaikista tapauksista noin 75 prosenttia todettiin alle 50-vuotiailla ja hieman alle 40 prosenttia alle 30-vuotiailla.

Epidemiatilanteen nopeasti heiketessä vanhempien ikäluokkien riski saada tartunta kasvaa. Heidän osuutensa tartunnoista on jo hieman noussut verrattuna kuukauden takaiseen tilanteeseen.

Viikolla 48 yli 60-vuotiaiden osuus oli noin 12 prosenttia ja yli 70-vuotiaiden noin viisi prosenttia, kun esimerkiksi viikolla 44 vastaavat osuudet olivat noin kahdeksan prosenttia ja noin kolme prosenttia.

Sairaalahoidossa oli torstaina 2.12. yhteensä 165 potilasta, joista 21 oli tehohoidossa.

Taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 18 100, mikä on noin 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Suomessa on tähän asti todettu yhteensä 25 882 koronavirustartuntaa.

Tautiin liittyviä kuolemia on todettu 408.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt