Englannin kielen opiskelua Vantaan aikuisopistolla 2012. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Joka toinen osallistui aikuiskoulutukseen

Aikuiskoulutukseen osallistuneiden osuus on hieman laskenut viidessä vuodessa.

Aikuiskoulutukseen osallistui Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 1,6 miljoonaa ihmistä eli joka toinen 18–64-vuotiaista.

Aikuiskoulutukseen osallistuneiden osuus aikuisista on kuitenkin laskenut viidessä vuodessä 52 prosentista 48 prosenttiin.

Suurin osa aikuiskoulutuksesta oli ammatillista. Tällaisessa koulutuksessa oli viime vuonna ollut 1,2 miljoonaa henkeä eli lähes puolet työvoimaan kuuluvista.

Ammattillisesta koulutuksesta suurin osa oli työnantajan tuella tapahtunutta henkilöstökoulutusta. Sitä sai viime vuonna miljoona palkansaajaa eli 53 prosenttia kaikista palkansaajista.

Muista kuin työhön liittyvistä syistä aikuiskoulutukseen osallistui 18–64-vuotiaista joka seitsemäs eli lähes 390 000 ihmistä. Luvussa ei ole mukana opiskelijoita ja varusmiehiä.

Tällaiset yleissivistävät tai harrastuksiin liittyvät opinnot kiinnostivat naisia selvästi enemmän kuin miehiä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt